Poland

Korekta szkolenia śledczego

W razie nadmiaru chtnych komisja do spraw aplikacji bdzie rozbudowywana.

Minister sprawiedliwoci chce zmian w przepisach o aplikacji uzupeniajcej dla przyszych prokuratorw. Chodzi o to, by w razie przystpienia do konkursu bardzo duej liczby osb zapewni efektywny przebieg naboru.

Najbliszy mia si odby 2 kwietnia. Wiadomo ju, e si nie odbdzie. Ewentualne przystpienie pniej do konkursu zbyt duej liczby osb spowoduje jednak, e komisja konkursowa, z uwagi na ograniczony skad liczbowy (pi osb), nie bdzie w stanie wydajnie i sprawnie przeprowadzi naboru na t form aplikacji prokuratorskiej.

Minister proponuje zatem, eby prokurator krajowy dosta moliwo powikszenia skadu osobowego komisji konkursowej, ktra zajmie si aplikacj uzupeniajc.

W deniu do zapewnienia klarownoci przepisw okrelajcych warunki, w jakich powinny odbywa si poszczeglne etapy konkursu (ocena pracy zawodowej kandydata oraz egzamin ustny), doprecyzowania wymaga te paragraf 12 rozporzdzenia.

Chodzi o wyrane podanie w jego treci, e wrd czterech czonkw komisji egzaminacyjnej, ktrych jednoczesna obecno jest niezbdna do przeprowadzenia wskazanych etapw, wymagany jest udzia przewodniczcego komisji lub jego zastpcy jako osb legitymowanych do przeprowadzania konkursu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia midzyresortowe

Football news:

Brescia coach on Balotelli's suspension: He didn't even appear in Zoom in quarantine
Wenger said again that Arsenal left their soul on Highbury. We understand what this phrase means
Messi is still training individually
Matteis de Ligt: Ronaldo is the best player of his generation and a role model
Van der Vaart on Real Madrid: Even if you are Raul or Ronaldo – if you haven't scored in two matches, they want to sell you already!
Koke: Atletico should be declared the winner of the Champions League if the season is not finished. We beat out the champion
Hakimi will return to Real Madrid and extend his contract until 2025