Poland

Komu ufają Polacy? Morawiecki, Hołownia i Duda na czele

Polityka

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Premier Mateusz Morawiecki, Szymon Ho³ownia i prezydent Andrzej Duda znaleŸli siê na czele rankingu polityków, których darzymy najwiêkszym zaufanie - wynika z sonda¿u przeprowadzonego dla Onetu przez IBRiS.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 43,7 proc. ankietowanych. Jednoczeœnie 47,8 proc. respondentów negatywnie wypowiada siê na temat pracy szefa rz¹du.

43,3 proc. osób zadeklarowa³o, ¿e ufa liderowi ugrupowania Polska 2050 Szymonowi Ho³owni. By³emu kandydatowi na prezydenta nie ufa 28,3 proc. 

Na trzecim miejscu znalaz³ siê prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 41,9 proc. Przeciwnie odpowiedzia³o 47,5 proc. osób.

Na kolejnych miejscach znaleŸli siê: prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski (36,1 proc.) i prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski (31,7 proc.).

Najwiêcej ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e nie ufa ministrowi sprawiedliwoœci Zbigniewowi Ziobrze (61,7 proc.). Nastêpnie wskazywano: Jaros³awa Kaczyñskiego (57,5 proc.), Jacka Sasina (56,6 proc.), Krzysztofa Bosaka (54,3 proc.) i Donalda Tuska (53,8 proc.)

Sonda¿ przeprowadzono w dniach 13-14 stycznia. Badana próba wynios³a 1100 osób.

Wiêcej: Onet.pl

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona