logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Kara pieniężna od IDT była uzasadniona

Ta sama osoba figurowaa w rejestrze jako zarzdzajca transportem w 33 przedsibiorstwach.

Podczas kontroli drogowej inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili, e autobus nalecy do spki z o.o. prowadzili z Ukrainy do Polski na zmian trzej kierowcy. Dwch nie miao ukoczonych szkole okresowych oraz wanych bada lekarskich i psychologicznych.

Postpowanie prowadzone przez organy Inspekcji zakoczyo si wymierzeniem kary pieninej za naruszenie przepisw ustawy o transporcie drogowym osobie zarzdzajcej w spce transportem. Ustalono, i formalnie tak osob jest Pawe K. (dane zmienione). To wanie on, jako dysponujcy certyfikatem kompetencji zawodowych, zosta uznany w umowie ze spk za zarzdzajcego transportem i zgoszony w tym charakterze gwnemu inspektorowi transportu drogowego jako organowi udzielajcemu licencji na wykonywane midzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osb.

Zgodnie z rozporzdzeniem UE nr 1071/2009, ustanawiajcym wsplne zasady dotyczce warunkw wykonywania zawodu przewonika drogowego, przedsibiorca wyznacza przynajmniej jedn osob fizyczn zarzdzajcego transportem, ktry mieszka na terenie Wsplnoty oraz w sposb rzeczywisty i cigy zarzdza operacjami transportowymi tego przedsibiorstwa.

Z danych Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsibiorcw Transportu Drogowego wynika, e jako zarzdzajcy transportem w spce jest wpisany Pawe K. Oprcz tego figuruje jeszcze w takim charakterze w 32 innych przedsibiorstwach.

W skardze do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Rzeszowie Pawe K. zaprzeczy, aeby by osob zarzdzajc w spce transportem. Zgodnie z umow, jaka go czy z firm, nie odpowiada za naruszenia wskazane w protokole kontroli i nie ma nic wsplnego z zatrudnieniem kierowcw oraz weryfikacj ich dokumentw. Osob, o ktrej mowa we wspomnianym rozporzdzeniu UE z 2009 r., do ktrej naleaoby kierowa decyzj o wymierzeniu kary pieninej, jest prezes spki.

Nie mona zaakceptowa sytuacji, w ktrej zarzdzajcy transportem w przedsibiorstwie wykonuje swoje obowizki fikcyjnie, ograniczajc si jedynie do uyczenia przedsibiorcy certyfikatu kompetencji zawodowych, nie majc wpywu na przebieg operacji transportowych odpowiedzia na skarg gwny inspektor transportu drogowego.

A WSA skarg oddali jako nieuzasadnion. Podkrelajc istotn rol osoby zarzdzajcej transportem, przypomnia, e do wniosku o udzielenie licencji docza si owiadczenie osoby zarzdzajcej transportem, e bdzie odgrywa tak rol w przedsibiorstwie. W rejestrze KREPTD jako zarzdzajcy transportem w spce wpisany jest Pawe K. Naley zatem przyj, e to wanie on jest w tej spce osob zarzdzajc transportem. Tym samym ponosi odpowiedzialno za naruszenie przepisw ustawy o transporcie drogowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Rz 1171/19

Themes
ICO