Poland

Jak groźny jest koronawirus? Sprzeczne dane o śmiertelności

Precyzyjne okrelenie miertelnoci koronawirusa 2019-nCoV wywoujcego chorob COVID-19 wci jest niemoliwe, poniewa dane na temat stosunku liczby ofiar wirusa do liczby zachorowa rni si nawet w obrbie samych Chin - zauwaa AP.

W Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku pojawi si koronawirus, miertelno choroby - wedug WHO, wynosi midzy 2 a 4 procent. Tymczasem w pozostaych czciach Chin jest ona znacznie nisza i wynosi 0,7 proc.

Dr Bruce Aylward z WHO podkrela, e wirus atakujcy mieszkacw Wuhan nie rni si niczym od wirusa, atakujcego mieszkacw pozostaych czci Chin. Aylward zwraca jedynie uwag, e w momencie, gdy w Wuhan zaczynaa si epidemia, pocztkowo nie zdawano sobie sprawy z pojawienia si nowego wirusa, a gdy wirus zacz si rozprzestrzenia po Chinach wadze wiedziay ju z jakim zagroeniem si mierz i byy w stanie identyfikowa rwnie zachorowania wywoane wirusem, ktrych przebieg by agodniejszy.

W ostatnich dniach ogniska koronawirusa pojawiy si w Chinach, Korei Poudniowej i w Iranie. W tym ostatnim kraju stosunek liczby zgonw wywoanych wirusem do liczby chorych wskazuje na miertelno na poziomie 13,6 proc. Aylward ostrzega jednak przed "sztucznie wysok" miertelnoci, ktra wynika z tego, e na pocztku wadze odnotowuj tylko te przypadki zachorowa, ktrych przebieg jest najostrzejszy i ignoruj agodniejsze przypadki - tak jak w Wuhan.

Wszystko wskazuje na to, e COVID-19 charakteryzuje si mniejsz miertelnoci ni koronawirus SARS, ktry w latach 2002-2003 doprowadzi do mierci co dziesitego chorego.

Z kolei grypa sezonowa, ze miertelnoci na poziomie 0,1 proc., jest mniej groniejsza od koronawirusa.

W Chinach w 80 proc. przypadkw koronawirus 2019-nCoV mia agodny przebieg. 13 proc. chorych zachorowao powanie. W przypadku wikszoci agodniejszych przypadkw pacjenci wracaj do zdrowia po dwch tygodniach. W przypadku trudniejszych przypadkw powrt do zdrowia zajmuje od trzech do szeciu tygodni.