Poland

Izrael podarował szczepionki na COVID dwóm państwom

Honduras i Gwatemala poinformowa³y w czwartek, ¿e otrzyma³y szczepionki na COVID-19 podarowane przez Izrael.

Kilka godzin po tym, jak szczepionki dotar³y do Gwatemali i Hondurasu, ministerstwo obrony Izraela og³osi³o, ¿e wstrzymuje realizacjê planu wysy³ania szczepionek na COVID-19 innym pañstwom.

W œrodê Netanjahu og³osi³, ¿e zdecydowa³ wys³aæ nadwy¿kê szczepionek sojusznikom Izraela. Izraelskie media poinformowa³y, ¿e Tel Awiw chce wysy³aæ szczepionki krajom, z którymi ma bliskie wiêzi w ramach wdziêcznoœci za wsparcie dyplomatyczne.

Gwatemala jest jednym z pañstw, które przenios³o ambasadê z Tel Awiwu do Jerozolimy, symbolicznie uznaj¹c Jerozolimê za stolicê Izraela. Honduras ma przenieœæ ambasadê do Jerozolimy w najbli¿szym czasie.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR