Poland

Gwiazdy rezygnują z Torunia

Karsten Warholm

Chell Hill, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Brytyjczycy Dina Asher-Smith, Jemma Reekie, Laura Muir, Elliot Giles i Norweg Karsten Warholm zrezygnowali z udzia³u w halowych mistrzostwach Europy, które 4 marca rozpoczn¹ siê w Toruniu.

Zaplanowana na przysz³y tydzieñ impreza to najwa¿niejsze zawody lekkoatletycznej zimy.

Mistrzostwa odbywaj¹ siê jednak w roku olimpijskim, wiêc niektórzy biegacze zrezygnowali ze startów pod dachem, ¿eby lepiej przygotowaæ siê do zawodów w Tokio.

Asher-Smith to tej zimy najszybsza kobieta w Europie, Giles jest liderem œwiatowych tabel w biegu na 800 metrów, Reekie wielu uznaje za najwiêkszy brytyjski talent na dworze królowej sportu, a Muir dwa lata temu zdoby³a z³ote medale na 1500 i 3000 metrów. Dla nich wszystkich wa¿niejszy jest sezon letni. Warholm, czyli kandydat do rekordu globu w biegu na 400 metrów przez p³otki, boi siê z kolei koronawirusa.

Nieobecnych jest wiêcej, do Torunia nie wybieraj¹ siê chocia¿by Brytyjka Melissa Courtney-Bryant (1500 m) czy Francuz Pascal Martinot-Lagarde (60 m przez p³otki), a œwiatowa federacja World Athletics nie pozwoli³a na udzia³ w HME Rosjanom.

Najwiêkszymi polskimi nieobecnymi imprezy bêd¹ Sofia Ennaoui (1500 m), Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Iga Baumgart-Witan, Anna Kie³basiñska, Rafa³ Omelko (wszyscy 400 m), Kamila Liæwinko i Sylwester Bednarek (oboje skok wzwy¿). Bia³o-Czerwoni s¹ dru¿ynowymi mistrzami Europy, a dwa lata temu podczas halowego czempionatu w Glasgow z piêcioma z³otymi i dwoma srebrnymi kr¹¿kami wygrali klasyfikacjê medalow¹.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well