Poland

Gowin: Prezydent zadzwonił. Nie akceptował zamknięcia stoków

Andrzej Duda z pierwsz¹ dam¹ na zawodach Pucharu Œwiata w skokach narciarskich

Andrzej Duda z pierwsz¹ dam¹ na zawodach Pucharu Œwiata w skokach narciarskich

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Wicepremier Jaros³aw Gowin poinformowa³, ¿e otrzyma³ telefon od prezydenta. Andrzej Duda nie zaakceptowa³ mo¿liwoœci zamkniêcia stoków. Zaapelowa³ o wypracowanie z bran¿¹ narciarsk¹ specjalnych procedur sanitarnych.

Wieczorem w rozmowie z Polsat News Jaros³aw Gowin przyzna³, ¿e w sprawie otwarcia stoków bezpoœrednio interweniowa³ prezydent Andrzej Duda. 

- To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwoni³ i powiedzia³, ¿e nie zaakceptuje zamkniêcia stoków. Zaapelowa³ te¿, ¿ebym wraz z bran¿¹ narciarsk¹ wypracowa³ specjalne procedury sanitarne, co te¿ siê sta³o i umo¿liwi³o otwarcie stoków - powiedzia³ minister rozwoju, pracy i technologii.

Wicepremier zapowiedzia³, ¿e stoki bêd¹ otwarte, jednak "niestety bez otwarcia oœrodków, pensjonatów, hoteli" oraz "punktów gastronomicznych, a mówi¹c precyzyjnie, te punkty bêd¹ mog³y œwiadczyæ us³ugi, tak jak wszystkie pozosta³e restauracje, czyli na wynos".

Football news:

Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game