Poland

Finlandia: 22-latek chciał zabijać "cudzoziemców i muzułmanów"

Przed sdem rejonowym w Helsinkach rozpocz si proces 22-letniego mczyzny, ktry mia planowa zamach bombowy z uyciem bomb domowej produkcji na jednej z gwnych ulic Helsinek w czasie obchodw nadejcia 2019 roku.

Prokurator twierdzi, e 22-latek planowa atak w miejscu, gdzie miao si znajdowa "wielu cudzoziemcw i muzumanw".

W akcie oskarenia czytamy, e oskarony przeprowadza testy adunkw wybuchowych, zanim zosta aresztowany w padzierniku 2018 roku.

Ponadto oskarony mia cign z sieci instrukcj stworzenia domowej produkcji bomby i zamierza ukra z miejsca pracy materiay niezbdne do stworzenia adunku wybuchowego.

Oskarony nie przyzna si do stawianych mu zarzutw. Przyzna si jedynie do zrobienia adunkw wybuchowych i mwienia o tym, e chce je zdetonowa, w momencie, gdy znajdowa si pod wpywem alkoholu.

Podczas ledztwa oskarony przyzna jednoczenie, e chciaby, aby rne kultury i religie "nie wspistniay ze sob". Wyrazi te przekonanie, e Europa powinna by miejscem dla "europejskiej kultury".

W czasie przesuchania przed sdem oskarony korzysta z pomocy tumacza. Fiskie media nie podaj, jakiej jest narodowoci. Wiadomo, e nie ma staego adresu w Finlandii.