Poland

Ekstraklasa. Wisła zwalnia trenera przed derbami Krakowa

Pi³ka no¿na

Ju¿ w pi¹tek Wis³ê Kraków, pod wodz¹ nowego trenera, czekaj¹ derby z Cracovi¹, która w 11. kolejce wygra³a na wyjeŸdzie z Wis³¹ P³ock

fot. Sebastian Wiciñski / Wis³a P³ock S.A.

Artur Skowronek straci³ pracê po sobotniej pora¿ce 1:2 z Zag³êbiem Lubin. Raków wygra³ z Wart¹ po rzucie karnym w 90. minucie i wróci³ na pozycjê lidera.

Skowronek utrzyma³ Wis³ê w Ekstraklasie, ale w tym sezonie dru¿yna odnios³a tylko dwa zwyciêstwa, oba z beniaminkami – Stal¹ (6:0) i Podbeskidziem (3:0). W 11 kolejkach zdoby³a ledwie dziesiêæ punktów.

W³adze klubu postanowi³y nie czekaæ do zimowej przerwy, bo przed Wis³¹ trzy wa¿ne spotkania: z Cracovi¹ (w pi¹tek) oraz Legi¹ i Lechem. Padaj¹ nazwiska zagranicznych trenerów i Macieja Skor¿y, który poprowadzi³ zespó³ do dwóch tytu³ów mistrzowskich (2008, 2009).

„Trener Skowronek podj¹³ siê rok temu zadania, którego nikt podj¹æ siê nie chcia³. Za to nale¿y mu siê szacunek i wdziêcznoœæ. Dziœ jesteœmy zmuszeni podj¹æ trudn¹ decyzjê. Trener nie jest jedyn¹ osob¹ w szatni odpowiadaj¹c¹ za obecn¹ sytuacjê. WeŸmiemy to pod uwagê w przysz³oœci” – napisa³ na Twitterze przewodnicz¹cy rady nadzorczej i wspó³w³aœciciel Wis³y Tomasz Ja¿d¿yñski.

Po dwóch meczach bez zwyciêstwa Raków pokona³ 1:0 Wartê. Potrzebowa³ jednak rzutu karnego. W 90. minucie do pi³ki podszed³ Vladislavs Gutkovskis i siê nie pomyli³.

Raków znów jest liderem, bo Legia - choæ dwukrotnie wychodzi³a na prowadzenie - kolejny raz nie potrafi³a pokonaæ Piasta. Zespó³ Waldemara Fornalika nie przegra³ ju¿ czwartego meczu z rzêdu w tym sezonie.

PKO BP Ekstraklasa - 11. kolejka

(F. Loshaj 12)
(J. Jimenez 32-z karnego, B. Nowak 60 - M. ¯urawski 16)
(M. Flis 4, G. Tomasiewicz 66, £. Zjawiñski 90+1 - P. Mystkowski 6)
(R. Pich 4, M. Zylla 66)
(F. Brown Forbes 55 - L. Simiæ 68, K. Chodyna 86)
(V. Gutkovskis 90-z karnego)
(B. Kapustka 13, T. Pekhart 57-z karnego - P. Malarczyk 29, J. Œwierczok 79)

W poniedzia³ek graj¹: Lechia – Lech (18.00, Canal+ Sport, Canal+ 4K).

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros