Poland

Dziesięć rad dla (nie)pracującego agenta turystycznego

TURYSTYKA Biura podry

Krzysztof Adamski, trener turystyki

Nie daj o sobie zapomnie, przygotuj si do rozmowy z klientami na biece tematy, pokazuj przewag agenta, wyszukaj optymistyczne informacje to tylko niektre z rad, jakie pady podczas webinaru trenera sprzeday z agentami turystycznymi.

Krzysztof Adamski, znany w brany turystycznej trener sprzeday, przekonywa w czasie webinaru zatytuowanego Strategia dla biura podry na 2020 rok w ostatni czwartek, 2 kwietnia, , e agenci, ktrzy ju teraz mimo zastoju spowodowanego wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, nie bd aktywnie szykowa si do wznowienia dziaalnoci po zakoczeniu kryzysu, bd spnieni w stosunku do swojej konkurencji. Co wic radzi? Jego najwaniejsze uwagi ukadaj si w dekalog.

1. Przygotuj si do rozmowy z klientem o nowych rozwizaniach.

W Ustawie o zmianie ustawy o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorb zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektrych innych ustaw pojawiy si zapisy istotne take dla agentw. Po pierwsze na czas pandemii o 90 procent obniony zosta czynsz najmu lokali w galeriach handlowych, co oznacza, e biura, ktre dziaaj na ich terenie mog zapaci tylko 10 procent.

Po drugie klient zamiast zwrotu pienidzy za anulowan wycieczk moe dosta voucher, wany przez rok od daty planowanego rozpoczcia imprezy, do zrealizowania w biurze, w ktrym zrobi rezerwacj. Niektrzy touroperatorzy, eby zachci do przyjmowania bonw, podnosz ich warto w stosunku do sumy wpaconej przez klienta. Na przykad Itaka do 105 procent, Rago-bis do 110 procent, a ETI do 120 procent. Kupon jest objty ochron finansow na wypadek ogoszenia przez organizatora niewypacalnoci. Turyci mog te zmieni termin wyjazdu na inny.

Po trzecie okres, w ktrym organizator musi odda pienidze za anulowan wycieczk (jeli klient nie zaakceptuje vouchera) zosta wyduony o 180 dni, co oznacza w praktyce 194 dni (180 + 14, ktre ju byy w ustawie o imprezach turystycznych).

Po czwarte Turystyczny Fundusz Gwarancyjny bdzie mg zacign kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na wypadek, gdyby nie wystarczyo mu pienidzy na pokrycie roszcze w razie bankructw touroperatorw to daje jeszcze wiksze zabezpieczenie klientom.

2. Zmierz si z obawami klientw

Klienci mog nie chcie kredytowa firm turystycznych, bd chcieli przesuwa decyzje o zakupie wyjazdu do ostatniej chwili, bd si te obawiali zamroenia pienidzy u touroperatora, gdyby znw okazao si, e nie mona pojecha do wybranego miejsca.

Agenci musz uzbroi si w argumenty, pokazujce korzyci z zamawiania wycieczek w biurach. Najwaniejsza to bezpieczestwo ich pienidzy.

3. Mw o bezpieczestwie wydanych pienidzy

Cz klientw to osoby, ktre ju zapaciy za wyjazd to wanie one mog martwi si najbardziej o utrat swoich pienidzy. By je uspokoi, wystarczy zacz informowa o istniejcych zabezpieczeniach.

Z obserwacji Adamskiego wynika, e agenci nie korzystaj z tego argumentu w komunikacji prowadzonej w mediach spoecznociowych. Tymczasem turyci mog dokupi dobre ubezpieczenia turystyczne, ich wakacje s zabezpieczone na wypadek ogoszenia niewypacalnoci przez touroperatora, poniewa kady z nich posiada gwarancj ubezpieczeniow lub bankow, a dodatkowo odprowadza skadki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, bdcy drugim filarem zabezpieczenia.

Teraz TFG dosta dodatkowe wsparcie specustawa przewiduje, e bdzie mg zacign kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdyby kwota zebranych rodkw (okoo 160 milionw zotych) okazaa si niewystarczajca na pokrycie wpat klientw w przypadku duych bankructw.

4. Pozyskuj nowych klientw

Trener ma na myli osoby, ktre wczeniej planoway wyjazd i s na niego gotowe finansowo, ale z rnych wzgldw nie zrobiy rezerwacji. Ci klienci mog w dalszym cigu odkada decyzj na pniej. Trzeba im przypomina, e chcieli i nadal chc wyjecha na wakacje i dba o utrzymanie ich zaufania. Brak komunikacji z waszej strony dziaa na wasz niekorzy wskazywa Adamski.

5. Pamitaj ludzie chc jedzi na wakacje

Klienci niechtnie rezygnuj ze standardu ycia, do jakiego si przyzwyczaili. Dlatego po kryzysie te bd chcieli wyjeda na wakacje. Sezon nie jest jeszcze stracony, cho bdzie trudny i z pewnoci pokae, kto ma pomys na biznes i kto ma lojalnych klientw. Skala wyjazdw bdzie mniejsza ni przed rokiem, ale cz osb wrci do biur. Co wicej, ju teraz pojawiaj si pojedyncze sprzedae na jesie.

6. Wytumacz, dlaczego wycieczki warto kupowa u agenta

Zabezpieczenie pienidzy to gwna przewaga imprez zorganizowanych nad skadanymi samodzielnie agenci musz przypomina klientom o czterech filarach zabezpiecze finansowych gwarantowanych przy zakupie wycieczek od touroperatorw (omwione w punkcie 3.).

7. Wska na prawo popytu i poday

Teraz, kiedy sprzeda praktycznie stana, ceny wycieczek s atrakcyjne. Po zakoczeniu kryzysu trzeba liczy si z podwykami, bo na pewno oferta bdzie mocno ograniczona.

8. Siedzisz w domu? Wykorzystaj ten czas na marketing

Nie pozwl o sobie zapomnie. Nie przestawaj publikowa informacji w mediach spoecznociowych. Twrz list adresw e-mail, odezwij si do swoich klientw, odwie stron internetow, przypnij Messengera, bota, rekomendacje, nowe zdjcia, zadbaj o szybko wczytywania strony wskazuje Adamski. Czekanie to rozleniwianie si dodaje i namawia, eby nie zawiesza dziaalnoci, bo ponowne rozruszanie firmy bdzie jak rozpalenie wygaszonej maszyny- bardzo trudne.

9. Nie czekaj, dziaaj

Zdaniem Adamskiego ludzie akn teraz kontaktu, warto t potrzeb wykorzysta. Teraz jest czas, by gono mwi o swoich przewagach rynkowych, o tym, dlaczego klienci wracaj do agenta, czym wyrnia si na rynku. Takie informacje trzeba publikowa w mediach spoecznociowych. Trener zachca, by uywa atrakcyjnego jzyka w rozmowie z klientami i przywouje przykad Marka Andryszaka, prezesa TUI Deutschland, ktry namawia, by nadrobi stracony czas z TUI, bo wakacje z tym touroperatorem byy, s i bd bezpieczne. To o wiele lepsze hasa, ni ratujmy turystyk wyjania.

10. (Roz)dawaj rado

Klienci maj do smutku, marazmu i zych wiadomoci. Potrzebuj energii, pozytywnego przekazu. Dzi gdy kryzys dotyka kadego, nie warto podkrela, jak bardzo turystyka na nim cierpi mwi trener.

Na koniec sugeruje za, by w momencie kiedy turyci zaczn wraca do biur podry, poleca im na wyjazdy kraje, w ktrych byo mniej zachorowa.

Football news:

Mario will leave the Team after 30 June. The club was unable to extend the lease until the end of the season
PSG offered 55 million euros plus bonuses for Icardi. Inter wants 60 million without bonuses
Agent van Bergen: Zenit have not contacted me
Fans of Pilsen hung out in the car theater: watched the guest match, celebrated the restart and the victory
Players and coaches of the club from California call the fans every day: congratulations, advice and just chat. Very heartfelt!
Lampard will discuss the player's return to training with Kante, but the club will not press the Frenchman
Arsenal and Tottenham want to sign Willian for free. Clubs don't have money for transfers