Poland

Dzieci w Gułagu. Stalin zsyłał do łagrów nawet przedszkolaki

@republikaninPL:

Twórcą systemu Gułagów był Naftali Aronowicz Frenkel żyd,

autor zasady „Z więźnia musimy wycisnąć wszystko w ciągu pierwszych trzech miesięcy – potem nic nam po nim”. Według Sołżenicyna wynalazł tzw. system kotłów, który polegał na uzależnieniu racji żywnościowych od wypracowania określonej liczby procent normy.

W stworzonym według jego zasad systemie obozów zginęło ponad 60mln ludzi - 10 razy więcej niz holocaust. On samo podobnie jak wielu innych żydowskich zbrodniarzy dożył spokojnie starości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naftali_Frenkel

O ile Eichmanna zna wiele osób o tyle żydowskie nazwisko Frenkel jest zapomniane.

źródło: upload.wikimedia.org