Poland

Dobowy rekord szczepień. 75 tys. osób po dwóch dawkach

£¹cznie od pocz¹tku akcji szczepieñ co najmniej jedn¹ dawkê otrzyma³o 770 tysiêcy osób. Dwoma dawkami zaszczepiono 75 tys. osób w Polsce.

W ci¹gu ostatniej doby w ca³ym kraju wykonano 65 tys. szczepieñ, co jest najwy¿szym wynikiem od rozpoczêcia akcji. Dla porównania w niedzielê wykonano zaledwie 5 tys. szczepieñ.

Poprzedni rekord ustanowiono 12 stycznia. Szczepionkê otrzyma³o wówczas 63 tys. osób.

Rz¹d t³umaczy, ¿e stworzony system pozwoli³by na zaszczepienie w pierwszym kwartale 11 mln osób, jednak do kraju trafi do tego czasu liczba dawek, która pozwoli na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

W tym tygodniu zaplanowanych jest ponad 206 tys. szczepieñ. 

Football news:

Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half