Poland

Deweloper, który gra w golfa

materia³y prasowe

W biznesie najwa¿niejsza jest uczciwoœæ - mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes spó³ki Victoria Dom.

Pracujê w nieruchomoœciach...

Bo to bardzo dynamiczna bran¿a.

Polski rynek nieruchomoœci to jednym s³owem ...

Wielka szansa na budowê nowej rzeczywistoœci.

Mój ulubiony budynek w Polsce ...

Hitem na rynku nieruchomoœci bêd¹...

Nieruchomoœci mieszkaniowe

Gdyby z³ota rybka obieca³a jedn¹ zmianê na rynku nieruchomoœci, to poprosi³bym o ...

Efektywn¹ administracjê.

Najwa¿niejsze w prowadzeniu biznesu jest...

Najwa¿niejsza jest uczciwoœæ.

Najlepsza rada, jak¹ kiedykolwiek otrzyma³em...

Early to bed, early to rise, work like hell, advertise.

W wolnej chwili najchêtniej...

Oszczêdnoœci lokujê w...

Najlepsze miejsce do ¿ycia to...

Football news:

Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal