Poland

Daniel Obajtek pozwie „Gazetę Wyborczą”

Daniel Obajtek

Fotorzepa, Piotr Guzik

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zdecydowa³ o pozwaniu "Gazety Wyborczej" za tekst, w którym dziennik sugeruje m.in. z³amanie przez niego przepisów ustawy o pracownikach samorz¹dowych. Jak ustalili dziennikarze Polsat News, Obajtek wytoczy proces prywatny.

Oœwiadczenie w tej sprawie wyda³ PKN Orlen, zauwa¿aj¹c, ¿e jest to próba zdyskredytowania prezesa spó³ki, " oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralnoœci, czasu i okolicznoœci utrwalenia nie sposób stwierdziæ".

"Wiadomoœci" Polsat News ustali³y dziœ, ¿e w zwi¹zku z publikacj¹ "Gazety Wyborczej" Daniel Obajtek zamierza wytoczyæ dziennikowi prywatny proces.

Football news:

Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out