Poland

Czechy: Spada liczba zakażeń, spada liczba testów

Praga

stock.adobe.com

W Czechach w ci¹gu doby wykryto 4 563 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - o ok. czterysta mniej ni¿ w poprzedni¹ œrodê. W porównaniu z zesz³ym tygodniem spada jednak w Czechach liczba testów - pisze dziennik "Lidove Noviny".

W Czechach jak dot¹d wykryto 533 042 zaka¿enia koronawirusem. Liczba aktywnych przypadków wynosi ok. 63 tysiêcy.

W czeskich szpitalach przebywa obecnie 4 667 chorych na COVID-19.

Stan 611 chorych jest ciê¿ki.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzros³a w Czechach do 8 515 - we wtorek zmar³o 93 chorych na COVID-19, w œrodê - 50 zaka¿onych, ale ta ostatnia liczba bêdzie jeszcze aktualizowana.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option