Poland

Ćwiczenia w Iranie. Wystrzelono "liczne" pociski balistyczne

Irañski Korpus Stra¿ników Rewolucji Islamskiej wystrzeli³ "liczne" pociski balistyczne ziemia-ziemia i testowa³ nowe drony krajowej produkcji w czasie æwiczeñ, które odby³y siê w pi¹tek - poda³a irañska telewizja pañstwowa.

"Ponadto liczne rakiety balistyczne nowej generacji zosta³y wystrzelone we wskazane cele, dokonuj¹c zabójczycy uderzeñ na hipotetyczne bazy wroga" - informuje irañska telewizja.

Relacje miêdzy USA a Iranem s¹ napiête od czasu wypowiedzenia przez administracjê Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem w 2018 roku. W efekcie USA ponownie na³o¿y³y sankcje na Iran.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17