Poland

Co śledczy znajdą w laptopie prezesa NIK?

Suby mundurowe

Marian Bana w pitek odwiedzi marszaek Sejmu, Elbiet Witek

Rzeczpospolita/ Jerzy Dudek

Podczas przeszuka w sprawie Banasia CBA pozyskao cenne dane z telefonw i innych urzdze.

CBA jak w pitek pisaa Rzeczpospolita szukao w minion rod i czwartek w miejscach zwizanych ze sprawa Banasia m.in. oryginau pierwszej umowy na dzieraw krakowskiej kamienicy, jak Marian Bana zawar z najemc (Dawidem O. pasierbem byego sutenera Janusza K.). Jak wiemy to od samego Banasia, umowa zostaa podpisana 19 marca 2014 r. na dziesi lat. Teraz okazao si, e umowy byy dwie, a w pierwszej wpisano dwukrotnie wysz stawk za wynajem (8,2 tys. z) ni w drugiej (4 tys. z na miesic), ktra dodatkowo wnosia przyrzeczenie kupna kamienicy. Wedug relacji prawnika Banasia pierwsza z umw na wysz sum nie wesza w ycie.

Kopie z urzdze

Jednak CBA interesowao co jeszcze noniki elektroniczne, czyli telefony, komputery, laptopy, tablety czy pendrivey, znajdujce si w przeszukiwanych mieszkaniach i gabinetach. Wedug naszej wiedzy agenci znaleli takie urzdzenia i zeskanowali ich zawarto m.in. telefonw i laptopw. To trwao, przeszukania byy wielogodzinne.

Przeczytaj te: Sonda: Kto wierzy, e ledztwo ws. Banasia to zemsta?

Czy skopiowano rwnie dane z telefonu Mariana Banasia, czy go wyda? Nie wiemy. Prokuratura zachowuje w tej sprawie najwysz tajemnic. Nie udzielamy informacji dotyczcych przebiegu i wynikw przeprowadzonych czynnoci ucina nasze pytania prok. Pawe Sawo, wiceszef Prokuratury Regionalnej w Biaymstoku. Wiemy jednak, e tydzie wczeniej identyczne przeszukania CBA miay miejsce w mieszkaniach Dawida O., Janusza K. oraz jego konkubiny. Wbrew informacjom podawanym przez GW Dawid O. nie zosta zatrzymany.

Wedug naszych informacji tre wysyanych i otrzymywanych e-maili, korespondencja esemesowa, daty pocze telefonicznych wacicieli komrek czy laptopw to dla ledczych nader cenna wiedza. Moe potwierdzi lub wzmocni ustalenia ledztwa albo, przeciwnie, dziaa na korzy Banasia sugeruje jeden z naszych rozmwcw z wymiaru sprawiedliwoci.

Dziki specjalnym programom informatycy ledczy s w stanie odtworzy nawet skasowane pliki.

Zeskanowane dane mog si okaza waniejsze ni np. potwierdzenie istnienia dwch umw na kamienic, bo o tych ma wiedz druga strona, czyli Dawid O.

Bana zasania si NIK

Sam Marian Bana wci twierdzi, e przeszukanie u niego byo bezprawne, bo chroni go immunitet, i miao na celu zastraszenie jego jako prezesa NIK i wszystkich kontrolerw. Powouje na opini z 2014 r. rzekomo zlecon przez Biuro Analiz Sejmowych cho bya to prywatna opinia do sprawy posa Jana Burego, ktremu CBA przeszukaa m.in. pokj sejmowy. Stanowiska nie zmieni po pitkowym spotkaniu z marszaek Sejmu Elbiet Witek, ktra wytkna Banasiowi, e mwienie o naruszaniu dobrego imienia NIK jest naduyciem, bo chodzi o jego prywatne kopoty. Nikt nie stawia Marianowi Banasiowi zarzutw wobec tego, jak dziaa Izba podkrelia marszaek, dodajc, e immunitet formalny nie chroni miejsc i pomieszcze, tylko osob fizyczn.

To nie przekonao Mariana Banasia, ktry zapowiedzia, e zoy zaalenie do sdu. Czy prezes NIK ma szans wygra w sdzie z prokuratur?

Argumenty sdu

Argumentacja zawarta w opinii z 2014 r. prof. Chmaja dla posa Burego polega w sdzie. Wtedy w lipcu 2014 r. agenci CBA dziaajcy na zlecenie warszawskiej prokuratury weszli do domu, biura i pokoju w hotelu sejmowym posa Jana Burego z PSL oraz do domu i gabinetu Zbigniewa Rynasiewicza z PO, poszukujc dowodw w sprawie afery korupcyjnej na Podkarpaciu.

Posowie zoyli do sdu zaalenie na przeszukanie ich penomocnicy twierdzili, e przeszukania naruszay konstytucj i immunitet poselski. Wwczas Sd Rejonowy dla Warszawy-Woli podzieli jednak argumenty prokuratury (w 2014 r. szeroko opisaa to Rzeczpospolita). Podkreli, e immunitet zapewnia posowi nietykalno osobist i to, e nie mona go pocign do odpowiedzialnoci karnej bez zgody Sejmu.

Zdaniem sdu wbrew temu, co twierdzili posowie i ich prawnicy, prokuratura nie musiaa wystpowa o uchylenie immunitetw parlamentarzystw, by przeszuka ich biura i domy w ledztwie prowadzonym w sprawie (in rem). Musiaaby to zrobi dopiero wtedy, gdyby dowody uzasadniay pocignicie danej osoby do odpowiedzialnoci karnej. W innej sytuacji prowadzioby to do paraliu ledztwa.

W tamtej sprawie, podobnie jak dzi w sprawie Banasia, przeszukania dotyczyy posw, co do ktrych ledczy nie wysunli adnych zarzutw i nie zoyli wnioskw o uchylenie im immunitetw.

Ale wielu prawnikw ma dzi zdanie odmienne i podnosi, e kontrolowanie szefa NIK przez suby moe by dokonywane tylko z najwysz ostronoci, by nie narusza jego praw.

Zdaniem penomocnika Banasia ochrona prezesa NIK jest jednak wiksza ni posa. Argumenty maj si znale w zaaleniu do sdu i by moe w skardze zoonej do Trybunau Konstytucyjnego.

Opinie dla Rzeczpospolitej

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego:
Bez uchylenia immunitetu nie mona prowadzi czynnoci ledczych, w szczeglnoci przeszuka mieszkania czy biura prezesa NIK. Immunitet prezesa NIK podobnie jak parlamentarny dotyczy bowiem pocignicia do odpowiedzialnoci karnej bez okrelania rodzaju dokonywanych czynnoci, np. czy chodzi o przeszukanie osoby czy te pomieszcze. Gwarancja ta jest tym bardziej istotna, e chodzi o wany konstytucyjny organ, ktry w szczeglnoci kontroluje dziaalno kontrolowanych.

Marek Celej, sdzia karny z Sdu Okrgowego w Warszawie:
Problem jest zoony. Inaczej jest w fazie ustalania przestpstwa, a inaczej stawiania zarzutw. Skaniam si jednak do pogldu, e wejcie do biura czy mieszkania prezesa NIK bez uchylenia immunitetu jest naduyciem prawa take w pierwszej fazie. Trzeba doda, e prokuratura rnie interpretuje t kwesti. W tej sytuacji prezes Bana powinien zoy zaalenia na zachowanie prokuratury, ktre w cigu kilku dni bdzie rozpatrzone. To powinno definitywnie zakoczy spraw.

Football news:

Messi spent 20 minutes on the pitch after the match with Rayo, taking photos and communicating with stewards and bolboys
Anonymous mindless idiots. Manchester United reacted to the racism against the team's players in social networks
Tuchel on PSG and Chelsea: I had a shitty Christmas, and suddenly I found the best gift under the tree
Mourinho on Klopp's expression on the sidelines: When I behaved like this, there was a reckoning. Some people are different
Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan, Juve and 6 clubs from England are among the organizers of the Super League. There will be 20 teams in the tournament
Ronaldo and Georgina violated anti-bullying measures by going to a ski resort. Juve player faces a fine
Aubameyang may miss the match against Manchester United. His mother is sick