Poland

Co dalej ze sprawą Jakuba Baryły? Ozdoba uspokaja