Poland

Były premier Turcji nie żyje. Miał 73 lata

Mesut Yilmaz, by³y premier Turcji, zmar³ w szpitalu w Stambule - informuje Agencja Anatolia.

23 stycznia 2019 roku u Yilmaza przeprowadzono operacjê wyciêcia guza p³uca, który wykryto u niego podczas rutynowej kontroli stanu zdrowia.

W maju 2020 roku u Yilmaza wykryto guza pnia mózgu.

Yilmaz mia³ 73 lata. Do szpitala trafi³ dwa miesi¹ce temu.

Yilmaz w 1983 roku zosta³ rzecznikiem rz¹du, a nastêpnie by³ ministrem kultury i transportu.

W 1987 roku Yilmaz zosta³ ministrem spraw zagranicznych. W 1991 roku zosta³ przewodnicz¹cym Partii OjczyŸnianej i premierem.

W 1996 roku ponownie zosta³ premierem. Od 30 czerwca 1997 do 11 stycznia 1999 roku po raz trzeci sprawowa³ urz¹d premiera.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season