Poland

Brazylia: Doba z rekordową liczbą zgonów chorych na COVID

W Brazylii w ci¹gu doby zmar³o co najmniej 1 641 zaka¿onych koronawirusem - najwiêcej od pocz¹tku epidemii. £¹cznie w Brazylii zmar³o ju¿ 257 361 chorych na COVID-19 - wynika z danych brazylijskiego resortu zdrowia.

- Pañstwo nie jest dyktatur¹ - mówi Mourao dodaj¹c, ¿e najlepsz¹ metod¹ walki z pandemi¹ jest przyspieszenie programu szczepieñ, który - zdaniem wiceprezydenta - przebiega dobrze.

W Brazylii zaszczepiono jak dot¹d ok. 3 proc. populacji - wynika z danych Fundacji Oswaldo Cruza (Fiocruz), jednostki badawczej Ministerstwa Zdrowia.

Fiocruz podaje jednoczeœnie, ¿e obecnie w 19 stanach zajêtych jest ponad 80 proc. ³ó¿ek na oddzia³ach intensywnej terapii.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life