Poland

Biała lista: nie można się spóźnić z zawiadomieniem skarbówki

Skarbwka nie przywrci terminu na zawiadomienie, ktre pozwala unikn sankcji. Ale chce go wyduy z 3 do 7 dni.

Mimo e przepisy dotyczce biaej listy obowizuj od wrzenia 2019 r., podatnicy nadal maj wiele problemw z ich stosowaniem. Cz z nich wyjanio Ministerstwo Finansw w odpowiedzi na interpelacj poselsk nr 1462.

Okazuje si, e spnialski podatnik nie uniknie konsekwencji. Ministerstwo wyjania, e przywrcenie terminu na wniosek zainteresowanego stosuje si wycznie do terminw procesowych. Tymczasem trzydniowy termin na zoenie zawiadomienia o wpacie na rachunek spoza biaej listy (art. 117ba 3 ordynacji podatkowej) jest zamieszczony w dziale III Zobowizania podatkowe i naley do przepisw oglnego prawa podatkowego materialnego. A to oznacza, e jako termin materialnoprawny nie podlega przywrceniu.

Kto nie zdy, zapaci

Uchybienie temu terminowi wywouje skutek w postaci niemonoci uniknicia przez podatnika odpowiedzialnoci solidarnej w VAT oraz konsekwencje w PIT i CIT w postaci braku moliwoci zaliczenia wydatkw do kosztw uzyskania przychodw poinformowa wiceminister Jan Sarnowski.

Przypomnijmy, e takie konsekwencje dotycz transakcji powyej 15 tys. z. Natomiast zoenie zawiadomienia ZAW-NR daje przedsibiorcy moliwo uniknicia sankcji. Utrudnieniem jest fakt, e musi ono trafi do naczelnika urzdu skarbowego waciwego dla sprzedawcy.

Od 1 kwietnia 2020 r. atwiej bdzie dotrzyma terminu, gdy ma zosta wyduony z trzech do siedmiu dni. Jednak dla firm, ktre dokonuj setek patnoci, to i tak do krtki okres mwi doradca podatkowy Andrzej Sadowski. Tak zmian przewiduje projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczatowanym podatku dochodowym, ktry jest ju po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Posowie zapytali te w interpelacji o konsekwencje tzw. korekty zwikszajcej. Chodzi o sytuacj, w ktrej pierwotna warto transakcji nie przekroczya 15 tys. z brutto, ale pniejsza korekta powoduje przekroczenie tego limitu.

Wiceminister wyjani, e w miesicu, w ktrym patno zostaa dokonana na rachunek spoza wykazu, podatnik powinien zmniejszy koszty uzyskania przychodw. Jeli za nie bdzie to moliwe, powinien zwikszy przychd. Tak samo powinien postpi w sytuacji, gdy zapaci kontrahentowi gotwk.

Karta bez weryfikacji

S te pozytywne informacje. Ministerstwo potwierdzio, e patnoci kartami patniczymi lub poprzez wykorzystanie usugi pay-by-link nie s patnociami dokonanymi przelewem. Podatnik nie musi weryfikowa, na jaki rachunek bd przekazywane jego rodki i czy rachunek ten jest w wykazie, jeeli patno bdzie przez niego dokonywana za pomoc tych innych ni przelew instrumentw patniczych napisa wiceminister.

Podobnie bdzie z wpatami na tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do obsugi patnoci z tytuu dostarczonych usug, ktre nie s uwidaczniane w wykazie. Wpaty na rachunki wirtualne bd traktowane jak wpaty na rachunek rozliczeniowy, z ktrym dany rachunek wirtualny jest powizany.

W razie zlecenia staego lub przelewu z odroczonym terminem patnoci liczy si ten dzie, w ktrym podatnik zleci bankowi dokonanie takiego przelewu.

Co w przypadku transakcji z zagranicznymi kontrahentami? Jeli zagraniczny podmiot nie posuguje si dla celw danej transakcji polskim numerem NIP, przepisy dotyczce patnoci na rachunki zamieszczone w wykazie nie bd mie zastosowania do tej transakcji.

Opinia dla Rzeczpospolitej

Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, lider praktyki VAT, akcyzy i ce w Kancelarii Og Tomczykowski

Ministerstwo nie odnioso si do kwestii kupujcych zwolnionych z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo) innych ni podatnicy VAT czynni, ktrzy za nabywane towary i usugi pac na rachunki spoza biaej listy. W ich przypadku naley przyj, e patnoci na rzecz podatnikw VAT czynnych za faktury ponad 15 tys. z brutto powinny by dokonywane na rachunek znajdujcy si w wykazie, pod rygorem utraty prawa do odliczenia kosztw uzyskania przychodu. Ponadto naley si zgodzi, e trzydniowy termin na zawiadomienie fiskusa na formularzu ZAW-NR o zapacie na rachunek spoza listy nie podlega przywrceniu. Rozwizaniem moe by korzystna wykadnia nowych przepisw w interpretacjach indywidualnych. Wynika z niej, e zawiadomienie skierowane w terminie trzydniowym do niewaciwego miejscowo naczelnika urzdu skarbowego uznaje si za wniesione w terminie.

Football news:

Leonardo wants to see Allegri at PSG, but the club still trusts Tuchel
Manchester United and Liverpool want to sign 15-year-old Sochaux defender of Kambala
Lloris and Son almost got into a fight after the 1st half with Everton. Before the 2nd, the players made up
Massimiliano Allegri: I am Looking for a project that will have ambitions to win
Simone Inzaghi on the scudetto fight: Lazio looks only at itself
Ntombela and Mourinho do not communicate for two weeks. Then the player told the coach that he wanted to leave Tottenham
The ex-Real Madrid player helps develop artificial intelligence in football. This feature is useful for a coach, sports Director, and doctor at the same time