Poland

Auto po wypadku? Nie sprawdzisz

Przeszkod do ujawnienia danych z akt rejestracyjnych by brak interesu prawnego.

Sprzedawca samochodu, sprowadzonego z zagranicy, zapewnia, e nie by kradziony ani powypadkowy. Mimo to nabywca zwrci si do starostwa powiatowego oudostpnienie kopii dokumentw przedoonych do pierwszej rejestracji samochodu w Polsce. Wyjani, e chce sprawdzi dokumenty zakupowe pojazdu", w ktrych podana jest cena i informacje o jego stanie technicznym w chwili zakupu za granic. Podejrzewa, e zosta oszukany, poniewa pojazd mg wczeniej ulec wypadkowi.

Wydzia komunikacji odpowiedzia, e z posiadanych dokumentw nie wynika, aby pojazd by uszkodzony bd powypadkowy. Mimo to wnioskodawca ponowi danie, ograniczajc je do informacji o cenie zapaconej w chwili zakupu za granic.

Tym razem starosta wyjani, e waciciel pojazdu moe zwrci si o udostpnienie interesujcych go danych z Centralnej Ewidencji Pojazdw. Nie ma w niej jednak informacji ocenie zakupu. Wnioskodawca nie mg te by stron pierwszego postpowania rejestracyjnego w Polsce, poniewa wniosek o rejestracj zoy poprzedni waciciel auta. danie udostpnienia ceny zakupu mona wic potraktowa jedynie jako wniosek o wydanie zawiadczenia potwierdzajcego urzdowo dane zakt rejestracyjnych pojazdu. Wymaga to jednak wykazania interesu prawnego. Wocenie starosty wnioskodawca ma jedynie interes faktyczny.

Samorzdowe Kolegium Odwoawcze podzielio t opini i utrzymao w mocy postanowienie starosty.

W skardze do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Krakowie aktualny waciciel pojazdu podkreli, e jego interes prawny wuzyskaniu informacji, za jak kwot pojazd zosta kupiony przez pierwszego nabywc, stwarzaj wzgldy bezpieczestwa drogowego. Skoro dotycz one jego aktualnego pojazdu, ma prawo otrzyma takie dane. Naleao zatem sporzdzi z akt pierwszej rejestracji pojazdu informacj o cenie pojazdu iprzesa j obecnemu wacicielowi.

WSA uzna, e starosta nie mg speni tego dania, ioddali skarg. Wnioskodawca domaga si udostpnienia dokumentw zpierwszej rejestracji pojazdu na terenie RP, prowadzonej na wniosek jego poprzedniego waciciela. Wtym postpowaniu nie by jednak, i nie mg by, stron, gdy nie wykaza interesu prawnego stwierdzi sd. Nie mg wic uzyska dostpu do akt pierwszego postpowania rejestracyjnego, czy domaga si wydania zawiadczenia danej treci. A skoro by podmiotem nieuprawnionym, naleao umorzy postpowanie wsprawie udostpnienia kopii z akt pierwszej rejestracji w Polsce.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 588/20

Football news:

Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
馃幃 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team