Poland

Australia: Sąd uniewinnił kardynała Pella w sprawie o pedofilię

AFP

Sd Najwyszy Australii uniewinni byego skarbnika Watykanu, kardynaa George'a Pella w sprawie, w ktrej kardyna by oskarony o molestowanie seksualne dwch nastoletnich chrzystw kocielnych w latach 90-tych. Wyrok oznacza, e 78-letni kardyna moe opuci areszt - informuje Reuters.

Sd Najwyszy nakaza, aby wyrok skazujcy kardynaa zosta uniewaniony. To koczy proces w sprawie najwyszego jak dotd rang duchownego Kocioa katolickiego oskaronego o pedofili.

Siedmioro sdziw Sdu Najwyszego jednogonie orzeko, e w czasie procesu kardynaa pojawiy si wtpliwoci co do jego winy.

Duchowny, ktry na kadym etapie postpowania podkrela, e jest niewinny, nie moe by ponownie sdzony w tej sprawie.

"Nie chc, aby moje uniewinnienie byo rdem blu i goryczy, jest ju wystarczajco wiele blu i goryczy" - napisa kardyna w owiadczeniu.

Watykan jak dotd nie skomentowa sprawy.

Rok temu sd niszej instancji skaza kardynaa na sze lat wizienia za pedofili. Kardyna Pell zosta oskarony w 2017 roku - usysza zarzut dotyczcy odbycia stosunku seksualnego z nieletnim i cztery zarzuty nieobyczajnego zachowania wobec dziecka poniej 16 roku ycia.

Do aktw pedofilii, jak wynikao z aktu oskarenia, miao doj, gdy kardyna Pell by arcybiskupem Melbourne.

Sd Najwyszy uniewinniajc kardynaa Pella uzna, e sd niszej instancji powinien by wzi pod uwag moliwo, e przestpstwa zarzucane kardynaowi nie miay miejsca".

Kardynaa oskara jeden z mczyzn, ktry jako dziecko mia by przez niego molestowany. Druga domniemana ofiara ksidza zmara w 2014 roku.

Football news:

🏡Perfect Cavani quarantine: feeds calves and mows grass
Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish
Agent about the possible departure of Saul from Atletico: He is already at a very big club
Menezes is close to moving to Regina. The club can enter Serie B