Poland

Adwokaci i radcowie chcą zmian w systemie bezpłatnej pomocy

Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radcw Prawnych postuluj dokonanie gruntownej reformy systemu dostpu do nieodpatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej wiadczonej z urzdu oraz zasad zwalniania z kosztw sdowych.

W ocenie korporacji naleaoby stworzy midzy innymi jednolite kryteria oceny zamonoci, na podstawie ktrych obywatele bd mogli samodzielnie oceni, czy i jakie uprawnienia im przysuguj.

O przyznaniu nieopatnej pomocy prawnej, czy penomocniku z urzdu w ocenie samorzdw powinien decydowa nie tylko poziomu zamonoci obywateli, ale take wysokoci kosztw ycia w danym regionie Polski.

Zdaniem wadz prawniczych samorzdw naleaoby rwnie wprowadzi zasady przyznawania pomocy prawnej na podstawie jednej decyzji administracyjnej, uprawniajcej obywateli do otrzymania jednoczenie lub wariantowo uprawnienia do nieodpatnej przedsdowej pomocy prawnej, jak te do pomocy prawnej wiadczonej z urzdu w postpowaniach sdowych oraz zwolnienia z kosztw sdowych.

Decyzj o powyszym powinny podejmowa natomiast organy samorzdu lokalnego przy zaoeniu, e obywatel z tak decyzj bdzie mg si uda, czy to po bezpatn porad, czy ubiega si o wyznaczenie penomocnika z urzdu na podstawie list prowadzonych przez ORA i OIRP, czy te samodzielnie zoy pozew (wniosek) zwolniony od opaty sadowej".

Jak podaje biuro prasowe adwokatury wkrtce powsta ma zesp problemowy przy Spoecznej Komisji Kodyfikacyjnej, ktry opracuje nowy, kompleksowy model systemu nieodpatnej pomocy prawnej.