Poland

Zysk Banku Pekao lepszy od oczekiwań

Skonsolidowany zysk Pekao w IV kw. 2020 r. wyniósł 185 mln zł, a w całym minionym roku zamknął się 1,102 mld zł wobec 2,165 mld zł za 2019 r. - podał bank. Dodał, że szacuje na 350-400 mln zł stratę dotyczącą ugód ws. umów walutowych z klientami zawieranych według propozycji KNF.

"Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki"

"Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii postawiliśmy na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Uważam, że pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin minionego roku" – powiedział, cytowany w czwartkowym komunikacie, prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Dodał, że w 2021 rok bank wchodzi "z mocnym bilansem oraz dużym apetytem na przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie potencjału, jaki zbudowaliśmy w zeszłym roku".

Jak przekazało Pekao, największy pływ na dynamikę zysku w ujęciu rocznym miało "ostrożnościowe podejście w zakresie odpisów kredytowych związane z COVID-19 w kwocie 830 mln zł brutto oraz na ryzyko prawne związane z portfelem we frankach szwajcarskich w kwocie 319 mln zł". "Po wyłączeniu powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, dynamika zysku netto w całym 2020 roku wyniosła -3,3 proc w ujęciu rok do roku" - czytamy.

Pekao przekazało, że skala ostrożnościowych rezerw kredytowych utworzonych przez bank w związku z pandemią COVID-19 w relacji do aktywów "konsekwentnie pozostaje na poziomie najwyższym w sektorze". "Utworzone do tej pory rezerwy na ryzyko prawne związane z całym portfelem frankowym uwzględniają już szacowany wpływ na wynik finansowy potencjalnych ugód".

W opublikowanym w czwartek w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. napisano, że możliwe będą spory prawne dotyczące walutowych umów kredytowych we frankach szwajcarskich. "Jednakże klienci będą z nich korzystać w znacznie mniejszym stopniu niż w wariancie bazowym, gdyż większość z nich (około 75-80 proc.) będzie korzystać z opcji ugód z Bankiem bazując na rozwiązaniach dyskutowanych w sektorze bankowym, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - podał bank.

Poinformował, że w scenariuszu ugód skutki finansowe dla Banku są równe sumie różnic między aktualnym saldem walutowego kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich a saldem hipotetycznego kredytu w złotych, opartego o stawkę WIBOR powiększoną o marżę kredytu udzielonego w tym samym czasie i na ten sam okres co kredyt we frankach szwajcarskich i spłacanego przez kredytobiorcę zgodnie ze spłatami wykonanymi na kredycie we frankach szwajcarskich.

"Przy obecnych parametrach rynkowych i zakładając, że wszyscy kredytobiorcy, dla których konwersja kredytu na PLN zgodnie z propozycją Przewodniczącego KNF byłaby korzystna, zawarliby odpowiednią ugodę z Bankiem, strata Banku z tego tytułu wyniosłaby 350-400 milionów złotych" - czytamy.

Jak podało Pekao, w przypadku negatywnej dla banków uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie i w związku z tą uchwałą niekorzystnego orzecznictwa i sądów powszechnych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, "liczba możliwych pozwów będzie w przyszłości blisko 3-krotnie większa niż zakładana w scenariuszu bazowym, przy jednoczesnym większym prawdopodobieństwie zarówno w odniesieniu do niekorzystnych wyroków sądowych co do zasady (wzrost do poziomu 95 proc.), jak i ich rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia nieważności całej umowy walutowego kredytu hipotecznego w CHF (95 proc. rozstrzygnięć)".

W komunikacie prasowym bank przekazał, że mimo pandemii zwiększył swoją sumę bilansową. Na koniec ubiegłego roku wyniosła ona 233 mld zł – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost oparty był na bezpiecznych produktach, jak kredyty hipoteczne, których wartość zwiększyła się w 2020 r. o 6 proc. O 10 proc. w skali roku wzrosły oszczędności klientów detalicznych, obejmujące depozyty oraz jednostki funduszy inwestycyjnych.

Bank Pekao założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów, obsługuje ponad 5,5 mln klientów, co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Banku Pekao składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego. Grupę kapitałową tworzą Bank Pekao jako podmiot dominujący oraz spółki zależne jak m.in. Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Leasing, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not