Poland

Zniesienie niedzielnego zakazu pomoże handlowi i gospodarce

Wywiady

materiay prasowe

Mimo ogromnych problemw i nowych wyzwa w roku finansowym zakoczonym w sierpniu udao si nam wypracowa wzrost przychodw o kilka procent mwi w swoim pierwszym wywiadzie Karin Skld, prezes IKEA Retail Polska.

Zaczyna pani prac jako prezes Ikei wPolsce. To nowy rynek dla pani?

Nie, jestem tu ju od roku idotychczas odpowiadaam za sklepy poza Warszaw, ostatnio gwnie skupiaam si na przygotowaniach do otwarcia szczeciskiego sklepu, co nastpi wpierwszym proczu 2021 r. Znam rynek, wiem, zjakimi uwarunkowaniami si wie, ale ijakie wyzwania oferuje.

Ostatnie miesice byy dla caej brany handlowej bardzo trudne, choby zpowodu kilkutygodniowego zamknicia sklepw. Jak wpyno to na wyniki Ikei wPolsce?

Nasz rok finansowy zakoczy si dopiero 31 sierpnia, std trudno mi jeszcze poda pene dane, ale mog powiedzie, i pomimo tych ogromnych problemw inowych wyzwa udao si nam wcaym roku wypracowa nawet wzrost przychodw. To kilka procent wzrostu, szczegowe wyniki dopiero podamy, niemniej to na pewno sukces, biorc pod uwag okolicznoci. Nie byby moliwy bez ogromnej mobilizacji wszystkich naszych pracownikw, co stao si na niespotykan wczeniej skal.

Oczywicie pomogy nam procesy ju wczeniej wdroone, zwaszcza platforma handlu internetowego. Wefekcie podwoilimy udzia generowanych wten sposb obrotw z10 proc. sprzeday wpoprzednim roku do 20 proc. obecnie. Wtak krtkim czasie wykona tak wielki postp to ogromna zmiana. Nie byoby to moliwe bez mobilizacji wcentrum logistycznym, ktre ju jest najwiksze wEuropie. Obsuguje wsumie kilka rynkw, co oznacza dostawy do ok. 30 sklepw.

Tak, nie musielimy nikogo zwolni. Co wicej, wci prowadzimy rekrutacje, awprzypadku sklepu wSzczecinie dopiero si one na du skal rozpoczn. Stworzylimy kilkaset nowych miejsc pracy wtym regionie.

Eksplozja online iklienci unikajcy sklepw stacjonarnych to argument na rzecz zmiany strategii irezygnacji zotwierania kolejnych sklepw?

Na pewno strategie si zmieniaj, ale my ju wczeniej rozwijalimy si wielokanaowo ito si nie zmieni. Rozwj kanau internetowego nie oznacza, e zrezygnujemy zuruchamiania stacjonarnych sklepw, cho wostatnim czasie mamy moliwoci otwierania rnego rodzaju placwek. To choby punkty odbioru przesyek zamawianych internetowo, ktre wielu Polakw woli odebra osobicie, aby nie ponosi dodatkowych kosztw. Wostatnim roku uruchomilimy 15 nowych punktw odbioru s ju wsumie 22. Chcemy take uruchomi wtym roku ok. 30 kolejnych. Ten format pozwala si nam pojawi wmiejscach, wktrych uruchomienie sklepu nie jest moliwe, choby zprzyczyn biznesowych, aklienci chc robi unas zakupy. Potencja dla marki jest ogromny.

Nie mog przesdza niczego, ale zdecydowanie pracujemy wkierunku uruchamiania kolejnych. Nie mog wskaza na razie adnych lokalizacji. Zreszt wystarczy popatrze na uwarunkowania rynkowe. Przed przyjazdem do Polski pracowaam dla Ikei wSzwecji, ktra jest znacznie mniejsza pod wzgldem liczby mieszkacw, asklepw dziaa tam ponad 20. Tymczasem wtak duym kraju jak Polska jest ich 11, co jasno pokazuje, jak due s tu moliwoci. Zreszt sigamy po nowe rozwizania pozwalajce na dotarcie do coraz to nowych klientw, jak sklepy wcentrum miasta. Zrobilimy to ju wWarszawie wBlue City, szukamy kolejnych tego typu lokalizacji, poniewa wiele osb zmyl ozakupach innych kategorii ni meble niekoniecznie chce jecha dalej od swojego domu. Sklep wcentrum miasta znacznie takie zakupy uatwia. Ikea testuje rne rozwizania, wnaszym portfolio s take centra handlowe zarwno wPolsce, jak iinnych krajach. Niedawno kupilimy taki obiekt wSan Francisco, bdzie przebudowany iznajd si wnim sklepy rnych firm, cho najwikszy bdzie nasz.

Ogromne moliwoci dotarcia do nowych klientw daje te internet, zmyl okupujcych wten sposb testujemy teraz mobilny punkt odbioru. To ciarwka, ktra pojawia si wumwionych miejscach wkonkretnych godzinach iklienci zokolicy mog wtym dniu odbiera swoje internetowe zamwienia. Test poszed pomylnie, myl, e bdziemy wkrtce mie wicej takich punktw.

Internet to nie tylko moliwo robienia zakupw, ale take projektowania mebli do zabudowy, jak wnaszym przypadku kuchni czy szaf. Pandemia izamknite sklepy oznaczay, e wiele osb odkryo dopiero moliwo wykonywania takich zamwie zdalnie. Aby poda za tym trendem, poszlimy okrok dalej, teraz umoliwiamy take kontakt zdoradc kanaami zdalnymi, aby mc na bieco konsultowa wymarzony projekt.

Czy zakaz handlu wniedziele utrudnia odrobienie strat zwizanych zlockdownem?

Zdecydowanie tak, moliwo pracy wniedziel na pewno by nam pomoga. Obecnie sobota to zdecydowanie najintensywniejszy dzie dla naszych sklepw icho wiele osb przesuwa zakupy zweekendu na inne dni, to nie wszyscy maj tak moliwo. Sklepy czynne wniedziel zdecydowanie by wtym pomogy. Ale nie chodzi tylko oaspekt biznesowy, nie mona zapomina okwestiach bezpieczestwa. Ruch klientw rozoony bardziej rwnomiernie na inne dni oznacza mniejszy tok, atwiejsze utrzymanie dystansu. Byoby bezpieczniej dla klientw. Cho itak robimy wszystko, aby zapewni zakupy wjak najbardziejbezpiecznych warunkach. Zniesienie zakazu pomogoby nie tylko handlowi, ale icaej gospodarce.

Ikea wPolsce to nie tylko sklepy, ale take zakady produkcyjne. Jak poradziy sobie one zpandemi?

Oczywicie wkadym biznesie byo to wielkie wyzwanie, askala naszej dziaalnoci wPolsce jest ogromna. Polska jest drugim po Chinach rdem zaopatrzenia dla naszych sklepw na wiecie, ajeli chodzi omeble drewniane, to nawet numerem jeden. Dlatego dziaamy tu ju na du skal. Tylko wprzypadku mebli odpowiadamy za eksport wart 2,5 mld euro rocznie. Mog powiedzie, e wskanik ten take zanotowa wzrost. Ronie skala produkcji, co cieszy tym bardziej, e wprzyszym roku bdziemy obchodzili 60. rocznic zainaugurowania przez Ingvara Kamprada wsppracy zpolskimi fabrykami mebli. On wielokrotnie mwi otym, e polskie fabryki uratoway firm, ktr wtamtych czasach bojkotowali szwedzcy producenci, poniewa uznawali oferowane wsklepach Ikei ceny za niskie. Tylko dziki produkcji wPolsce udao si j utrzyma iosign pniej tak wielki sukces wkolejnych krajach.

Wprowadzilicie do swoich restauracji dziaajcych wsklepach wegaskie klopsiki, jak klienci odbieraj takie produkty?

Oferta dla wegan czy wegetarian to unas standard od lat. Wprowadzalimy j wPolsce podobnie jak winnych pastwach europejskich latem ipowiem szczerze, e byam zaskoczona, jak wysoki udzia wsprzeday ten produkt osign ito bardzo szybko. Wida, e rolinne zamienniki ialternatywy to ju stay element rynku spoywczego ichodzi nie tylko oosoby niejadajce misa. Coraz wicej osb stosuje elastyczn diet iczasami posiki misne zastpuje rolinnymi. Zperspektywy globalnej istanu rodowiska naturalnego to ogromna zmiana zwyczajw, poniewa oznacza mniejsze zuycie wody, jak rwnie znaczne obnienie emisji CO2.

Produkujecie ju wicej zielonej energii, ni jej zuywacie. Co jest teraz kolejnym celem?

Nadal inwestujemy wpodnoszenie efektywnoci sklepw czy zakadw, obniamy zuycie energii. Wprowadzenie paneli fotowoltaicznych na rynek okazao si sukcesem, co pokazuje, e klienci take zmienili podejcie ichtniej id krok dalej, jeli chodzi ozmniejszanie wpywu wasnych domw na rodowisko. Jako firma podchodzimy do tychkwestii odpowiedzialnie, przecie goym okiem wida, jakie zmiany klimatyczne nastpuj ijak wiele odpadw produkujemy. Wikszo produktw wnaszej ofercie moe trafi do ponownego przetworzenia istaramy si, aby do recyklingu mogy trafia take kolejne rodzaje produktw, jakie sprzedajemy.

To jeden zcelw, jak zwikszanie produkcji zmateriaw pochodzcych zrecyklingu.

Karin Skld od 1 wrzenia kieruje spk IKEA Retail Polska. Bezporednio przed tym awansem pracowaa ju od roku wPolsce jako dyrektor regionalna, odpowiedzialna za sklepy poza Warszaw. Wczeniej pracowaa jako dyrektorka regionalna wChinach, piastowaa te rne stanowiska wIKEA, wtym stanowisko asystentki zarzdu Ingka Group oraz wramach acucha dostaw wIKEA wSzwecji.

Football news:

Increasing selfishness and greed is the last thing the world needs right now. UEFA Vice-President on the European super League
Juve responded to Barca Pro 🐐 : We will bring you a real one at the camp Nou
Lampard thinks Messi is better than Ronaldo: I Choose Lionel because of pure, natural talent
He really wanted to play football, but he knew that he would not become a professional. Then he wrote a book about his favorite game
Structurally, Juve and Barcelona are very similar. Koeman won the case, and Pirlo smartly explained the tactics after the match
Alex telles has contracted the coronavirus
Dietmar Hamann: Manchester City have reached the ceiling under Guardiola. He is still in charge thanks to his achievements at Barca