Poland

Zmarło 259 osób. Ponad 2 tys. zakażeń na Mazowszu

AFP

Ministerstwo Zdrowia informuje o 11539 nowych przypadków zaka¿enia koronawirusem. Zmar³o 259 osób, w tym 62 z powodu Covid-19.

Najwiêcej zaka¿eñ potwierdzono w woj. mazowieckim - 2098. W pozosta³ych liczby kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: pomorskie 1050, œl¹skie 1018, warmiñsko-mazurskie 960, dolnoœl¹skie 849, wielkopolskie 806, kujawsko-pomorskie 743, podkarpackie 680, ma³opolskie 660, ³ódzkie 512, lubuskie 461, lubelskie 406, zachodniopomorskie 395, podlaskie 353, œwiêtokrzyskie 201, opolskie 157.

190 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹.

Dotychczas w Polsce potwierdzono 1 684 788 zaka¿eñ. Zmar³y w sumie 43 353  osoby.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better