logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Ziobro będzie musiał złagodnieć

Zbigniew Ziobro

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Trudno si spodziewa kontynuacji agresywnej polityki wobec sdownictwa przez nowy rzd.

Pozostanie Zbigniewa Ziobry na stanowiskuministra sprawiedliwoci i prokuratorageneralnego nie zaskakuje. Wynika to zkoalicyjnej arytmetyki, a jeszcze bardziej z tego, e jego obecnowrzdzie to ukonwstron najtwardszego elektoratuprawicy. BotowanieZiobro prbuje wprowadza w ycie hasa bliskie najwierniejszym zwolennikomJarosawaKaczyskiego: bezkompromisowego ciganiaprzestpcw, walki z zepsutymi elitami,patologiami,ukadami czy komunistyczn przeszoci.Towyczucie pulsu PiS jest dzi najwikszym kapitaemZiobry.Wikszym nawetni liczba mandatw zdobytych przez jego Solidarn Polsk.

Wcale to jednak nie oznacza, e Ziobro bdzie mia woln rk w przeprowadzaniu kolejnych radykalnych zmian w sdach. Bozielonego wiata z Nowogrodzkiej na otwieranie kolejnychkonfliktw ze rodowiskami prawniczymi raczejnienaley si spodziewa. Owszem, stratedzy PiS zdaj sobiespraw, e na krtk met kolejneawantury wok sdw dziaaj cementujco na prawicowy elektorat sceptyczniepatrzcy na Temid. Jednakkoszty takiej strategii w dalszej perspektywie s zbyt due.Pogruchotane instytucje: Trybuna Konstytucyjny, Krajowa Rada Sdownictwa, rozsadzany upionymi konfliktami Sd Najwyszy, a do tego zapa wzwykych sdach,podobna do tej w subie zdrowia.Pastwo opiera si na instytucjach, a utrzymywanie ich wpermanentnymstanie wyjtkowym jest destrukcyjne dla jego stabilnoci. Ta prawda powoli zaczynadociera do rzdzcych. Do tego dochodzi spr z Brukselispadajce na rzd kolejnewyroki TSUE. To wszystko sprawia, e Zbigniew Ziobrownowejkadencji bdzie musia ucywilizowa polityk wobec sdw unika rozwiza radykalnych i wchodzenia wotwarte konflikty mao przemylanymi reformami. Wicej energii pjdzie na gaszenie poarw powyrokach TSUE i decyzjach Brukseli ni na ofensywnedziaania wobec nich. Wzmocnienie KonradaSzymaskiego, ktry zosta ministrem ds. europejskich, to znak, e Polska obraa mniej kolizyjny kurs wobecinstytucji UE.

Kwesti otwart jest natomiast to, czy Ziobrozdecyduje si na forsowanie zmian, ktre poprawiyby sytuacj obywateli w sdach. Projekty spaszczenia ich struktury, nowy model bezinstancyjnegosdziego, wicej czynnika spoecznego przy orzekaniuczysdzia pokoju le ju w szufladach.Pytanie, czybdzie wola polityczna, by prace nad tymireformamipodj. Ich realizacjazadecyduje o sukcesie lub porace Ziobry wnowejkadencji.

Przed ministrem jest jeszcze wyzwanie, tym razem wroli prokuratora generalnego: sprawa MarianaBanasia. A tomoe by dla niego spacer po polu minowym.

Themes
ICO