Poland

Zdalna praca: mity i rzeczywistość

Praca

Dwie trzecie Polakw chciaoby przynajmniej jeden dzie w tygodniu pracowa poza biurem, Ale nie wszyscy daj sobie z tym rad.

Umiejtno zarzdzania czasem, samodzielno, nastawienie na realizacj celu i dokadno to trzy najczciej wskazywane przez polskich pracodawcw podane cechy zdalnego pracownika, ktre s warunkiem efektywnej pracy poza biurem. Elastyczna, w tym zdalna, praca to od kilku lat coraz bardziej popularny trend zarwno na wiecie, jak i w Polsce. Coraz czciej pytaj o ni kandydaci do pracy i coraz wicej firm otwiera si na zdalnych pracownikw.

Jak jednak zwraca uwag firma Talent Place, specjalizujca si w rekrutacji zdalnych pracownikw, nasze wyobraenia pracy poza biurem oparte s czsto na wyidealizowanej historii o pracy na play w egzotycznym kraju. Rzeczywisto, niestety, jest zwykle inna zaznaczaj eksperci Talent Place w najnowszym raporcie o rekrutacji zdalnych pracownikw, ktry Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.

Raport zwraca uwag, e nie kady moe pracowa zdalnie. I to nie tylko ze wzgldu na charakter obowizkw zawodowych, ale take na wasne predyspozycje. Te potrzebne w zdalnej pracy okreli ubiegoroczny raport Talent Place bdcy wynikiem badania ponad 200 firm z rnych bran, ktre korzystaj w mniejszym lub wikszym stopniu z pracy na odlego.

Jak wynika z badania, pracodawcy s bardzo zgodni w swoich wskazaniach najwaniejszych kompetencji i predyspozycji zdalnych pracownikw. Najwicej, bo ponad trzy czwarte firm podkrela umiejtno zarzdzania czasem, ponad dwie trzecie zwraca uwag na samodzielno, a ponad poowa oczekuje od zdalnych pracownikw nastawienia na realizacj wyniku. Wana, a czsto niezbdna jest te znajomo narzdzi pracy zdalnej, a take punktualno, dokadno, dyscyplina i umiejtno pracy zespoowej (w tym przyjcia zdalnej informacji zwrotnej, czyli feedbacku).

Jak zaznacza Marta Jagosz, meneder ds. marketingu Talent Place, pracodawcy s w stanie sprawdzi te cechy zarwno u kandydatw do pracy, jak te u pracownikw. W pierwszym przypadku pomocne bd pytania behawioralne lub konkretne zadania rekrutacyjne, a take referencje potwierdzajce wczeniejsze dowiadczenia w pracy na odlego. Najwaniejsze jest, by przynajmniej jeden z etapw rozmowy rekrutacyjnej odby si w formie zdalnej zaznaczaj autorzy raportu. Dziki temu mona sprawdzi, czy kandydat umie si zaprezentowa np. w formie wideo, czy czuje si swobodnie, korzystajc z narzdzi do wideokonferencji. W drugim przypadku gdy firma wprowadza zdaln prac dla swoich pracownikw, warto odwoa si do ich wczeniejszej efektywnoci i wynikw.

Swoje predyspozycje do pracy na odlego powinni te sprawdzi sami pracownicy, szczeglnie jeli planuj przej na cakowicie zdaln prac. Zwizana jest z ni bowiem czsto samotno, bo nie wszystkich sta na biura coworkingowe. Jak twierdz psycholodzy, bezporednie kontakty z ludmi podwyszaj (przynajmniej u wikszoci z nas) poczucie zadowolenia i szczcia. Trudniej o to w przypadku kontaktw mailowych czy telefonicznych. W rezultacie pracownicy zdalni czsto czuj si odseparowani i trudniej jest im budowa relacje ze wsppracownikami. Brytyjskie badania sprzed kilku lat wykazay, e osoby pracujce poza biurem maj mniejsze szanse na awans i wiksze ryzyko utraty pracy w razie zwolnie ni ich koledzy, ktrzy na co dzie s blisko szefa i kolegw z firmy.

Kolejnym problemem, take dla samych pracownikw, jest efektywno. Jak przypomina raport, praca na odlego wymaga duej samodyscypliny i samoorganizacji. Nawet osoby pracujce zdalnie od lat przyznaj, e brak odpowiedniej motywacji sprawia, e niekiedy trudno jest im wsta na 9.00". W rezultacie zdalni pracownicy czsto zaczynaj wydajn prac pniej, a wieczorami pracuj duej, eby nadrobi nieefektywny poranek. Dziaajc duej w takim modelu, maj poczucie, e s w pracy przez cay dzie, tracc rwnowag midzy prac i yciem prywatnym.

Do tego dochodzi wyzwanie zwizane ze zdaln komunikacj precyzja wyraania si, dbao o odpowiedni form i dobr sw s duo waniejsze, gdy zamiast rozmowy twarz w twarz, komunikujemy si wycznie mailowo.