Poland

Zakup broni za granicą wymaga uprzedniej zgody przewozowej

AdobeStock

Zakup za granic broni palnej wymaga uprzedniej zgody przewozowej, potwierdzonej przez komendanta wojewdzkiego policji.

Wymg ten obowizuje take wtedy, gdy bro jest zamawiana przez internet.

Wniosek o zgod na zakup broni palnej lub amunicji w innym pastwie czonkowskim UE skada sam zainteresowany. Taka zgoda powinna wskazywa pastwo pocztkowe transakcji, nazwisko zbywcy i nabywcy broni, adres, na ktry ma by dostarczona, dane techniczne i liczb egzemplarzy broni lub amunicji. Komendant wojewdzki policji ocenia, czy istniej podstawy do potwierdzenia, m.in. czy wnioskodawca ma pozwolenie na okrelony rodzaj broni, ktr chce sprowadzi. Nabywca, ktry kupuje bro na odlego ", musi przed jej wydaniem dostarczy sprzedajcemu zawiadczenie uprawniajce do nabycia.

Wniosek o potwierdzenie uprzednich zgd przewozowych na zakup za granic trzech egzemplarzy pistoletw gazowych, rewolweru i amunicji oraz karabinu zoy do komendanta wojewdzkiego policji kolekcjoner broni, uprawiajcy sportowo strzelectwo, posiadacz licencji zawodniczej.

Ju wczeniej otrzyma pozwolenie na posiadanie szeciu sztuk broni sportowej oraz szeciu sztuk broni palnej w celach kolekcjonerskich. W pozwoleniu okrelono take jej rodzaje. Nie byo wrd nich pozwolenia na posiadanie pistoletw gazowych, ktre ju zostay przesane do Polski. W Polsce znajdowa si te karabin. Brak byo zatem podstaw do powiadczenia uprzednich zgd przewozowych stwierdzi komendant, zwracajc wnioskodawcy trzy niepotwierdzone egzemplarze takich zgd. Wydane wczeniej pozwolenia na bro do celw sportowych oraz na bro do celw kolekcjonerskich nie uprawniay do posiadania broni gazowej.

Policja dowolnie uznaa za bezprzedmiotowe potwierdzenie uprzednich zgd przewozowych w sytuacji, w ktrej wnioskodawca nie spodziewa si, e zamwiona bro zostanie mu przesana bez wczeniejszego dostarczenia sprzedawcom zgd. W krajach, w ktrych j zamwiono, bro gazowa jest sprzedawana bez koniecznoci przedstawienia takich zgd. Przyjto take, e skarcy nie ma pozwolenia na posiadanie broni gazowej, podczas gdy zoy wniosek o jego wydanie, i oczekiwa, e je uzyska, zanim zostanie mu ona przesana wyoy swoje racje kolekcjoner w skardze do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Opolu. Sd zaaprobowa jednak stanowisko policji i stwierdzi, e skoro skarcy nie mia uprawnie do posiadania broni gazowej, karabinu i rewolweru, nie byo te podstaw do powiadczenia przedoonych przez niego zgd przewozowych na sprowadzenie tej broni. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Op 18/20

Football news:

Liverpool will only try to buy Tiago if one of the key players leaves
Jurgen Klopp: Salah has crazy statistics
Collina called on the judges to review the replays of disputed moments themselves
Pavel Nedved: real and city are contenders to win the Champions League, but Juve first have to pass Lyon
Manchester City will not be excluded from the Champions League. CAS will grant the club's appeal (Ian Cheeseman)
The new Bundesliga season starts on September 18
Thomas Tuchel: Atalanta is pressing and scoring a lot. PSG must play carefully