Poland

Wycinka drzew: co jest podstawą nałożenia kary

Fotorzepa, Micha Walczak

Z punktu widzenia odpowiedzialnoci nieistotne jest, czy posiadacz nieruchomoci dokona wycicia drzewa osobicie, czy te wynaj w tym celu inny podmiot.

Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu w2018r. uchyli czciowo decyzj samorzdowego kolegium odwoawczego (SKO) dotyczc administracyjnej kary pieninej wymierzonej przez starost za wycink drzew. Sprawa dotyczya zespou szk prowadzonego przez powiat, ktry dokona wycinki rolin znajdujcych si na jego terenie. Dziaanie zespou szk byo poprzedzone uzyskaniem stosownego zezwolenia od starosty. W toku sprawy okazao si jednak, e usunito take drzewa nieujte w zezwoleniu. Ostateczna decyzja administracyjna zostaa uchylona przez wojewdzki sd administracyjny (WSA) w zakresie w jakim dotyczya wymierzenia administracyjnej kary pieninej za wycicie czci drzew.

Czytaj take:

Drzewo wycito nielegalnie, kara jest wic zasadna - wyrok NSA

Delikt administracyjny

Rozpoznajc ponownie spraw SKO podtrzymao swoje stanowisko w sprawie. Zdaniem organu zesp szk odpowiada za popenienie deliktu administracyjnego polega...

Football news:

Werner scored for Chelsea for the first time
Fernando Santos: Ronaldo can play until the age of 40, but he will leave if he feels that he can no longer be himself
Manchester City want to sign Alaba. To do this, the club needs to sell Zinchenko
The President of Atletico Madrid on Messi at the club: If Leo wants to play with Suarez, anything is possible. We must hope
Saint-Etienne announced fofan's move to Leicester. The 19-year-old defender will be paid 35+5 million euros
Manchester United are only ready to rent Dembele
Drogba to receive UEFA President's award for outstanding achievement