Poland

Wybory korespondencyjne: czasu o tydzień więcej

Nawet jak PiS uda si uchwali rozszerzenie gosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborcw coraz trudniej bdzie je zorgnizowa ze zwgldu na uciekajcy czas. Ratunkiem moe by dodana w ostaniej chwili do noweli moliwo przesunicua teminu wyborw przez maraszaek Sejmu o siedem dni - do 17 maja.

Do wyznaczonych na 10 maja wyborw zostao nieco ponad miesic, tymczasem Sejm uchwali 6 kwietnia zmiany, wicSenat musiaby zrezygnowaz czci 30 dni jakie ma na rozpatrzenieustawy, co mao prawdopodobne.Inaczej nowa ordynacja weszabyw ycie dosownie 2-4 dni. Zostanieniewiele czasunawprowadzenie tych zmian mimo, ejak mwiwicepremierJacek Sasin, majcy nadzr nad Poczt, ktra ma w przedsiwziciu istotn rol logistyczn,ju si do tej operacji przygotowuje.

W ostatniej chwili Sejm uchwali, e marszaek Sejmumogaby przesun wyboryo tydzie (mieszczc siw konstytucyjnym terminie), alejak ocenia prof. Ryszard Piotrowski konstytucjonalista z UW, byaby to niedopuszczalna ingerencjawtrwajc kampani wyborcz, a zmiana terminu wchodziaby w rachub tylko w stanie nadzwyczajnym. Natomiast z pewnoci te dodatkowe dni uatwiyby przeprowadzenie wyborw korespondencyjnych.

Ze skrzynki do skrzynki

Wyborykorespondencyjnedla wszystkichwyglda miaaby nastpujco: listonosze wokresie od7 dni przedwyboramido dnia (przypadajcego przez dniem wyborw),dorczymajtzw.pakietywyborcze z kat do gosowaniabezporednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na jego adres wskazany w spisie wyborcw.

Tak, jak do tej pory - kto by chcia zagosowa gdzie indziej, musiaby odpowiednio wczeniejuaktualni miejsce gosowania, co w czasie epidemii bdzie faktycznieutrudnione. Pocieszajce moe by za to,e spisy byy uaktualniane przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi.

Pakiety nie byybydorczane do rk adresata i za pokwitowaniem - to uatwieniedla poczty iograniczaoby ryzyko zaraenia.

Wpakiecie bdziekartado gosowania,koperta nakart do gosowania,instrukcja gosowania korespondencyjnegoiformularzowiadczeniao osobistym i tajnym oddaniu gosu, wreszciekoperta zwrotna,na ktrej wskazanabdziewaciwagminnakomisjawyborcza.

Po wypenieniu karty do gosowania wyborcama jwoydo kopertyna t kart iz podpisanym owiadczeniem umieci jew nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy(dzielnicy w Warszawie), w ktrej widnieje w rejestrze wyborcw.Jest kwesti otwart (to pewniepowieogosi Pocztaczy to bdobecneskrzynki pocztowetylko czyczy Poczta dostawijakie nowe.

Mniej komisji

Zmiany dotycz take komisji wyborczych, ktrych bdzieponad10 razy mniej ni w wyborach parlamentarnych bopo jednej w gminie,aw Warszawie w dzielnicach.Ma je powoa komisarz wyborczy najpniej wdrugimdniu po wejciu w ycie nowej ustawy, spord kandydatw zgoszonych do obwodowych komisji wyborczych.

Liczba czonkw komisjizatem teradykalnie si zmniejszy, co ma uatwi ich zorganizowanie. Kopertyz kartami wyborczymize skrzynek nadawczychbdw cigu dniawyborczegonie rzadziej ni co 3 godziny dostarczane transzami dosiedziby komisji,a do urny wrzucana bdzie tylko koperta z kartdo gosowania,comauniemoliwi jakieczenieowiadczenia o osobistym gosowaniu z kart wyborcz.

Korespondencyjnegosowanie nie jest w Polsce zupen nowoci,do tej porykorzysta z niego mogy tylko osoby niepenosprawne, i w ostatnim gosowaniu do Sejmu z tej formy skorzystaotylko2 tys. osb przy ponad 18 mlngosujcych. Wprawdzie ostatnia forma gosowania zawiera szereg uproszcze, to jednak pakiety wyborcze trzeba bdzie wysado 30 mln wyborcw.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu

Football news:

The Champions League final will be moved from Turkey. The match may take place in Lisbon (NY Times)
Inter have activated the option to extend young's contract and want to keep Sanchez in the team
5 matches of the Premier League and the championship game of Liverpool will be held on neutral fields at the request of the police
Rosel on prison in Spain: one idiot said I was a fucking Catalan and all Catalans should die
We went to the Danish stadium through Zoom: a 40-meter screen with video, a bulldog fan and attempts to sing at a distance of thousands of km
Werner will not transfer to Inter
Flick about comparisons with Heynckes: He's on a different level. Jupp had been successful for years, and I only came in November