Poland

Wuhan na liście miast świata z najgorszą jakością powietrza

Niemal 90 proc. z 200 miast z najbardziej zanieczyszczonym pyem PM2,5 powietrzem znajduje si w Chinach i Indiach. Wikszo pozostaych miast z tej listy znajduje si w Pakistanie i Indonezji.

PM2,5 to py zawieszony o rednicy nie wikszej ni 2,5 m, ktry zdaniem wiatowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia czowieka.

Z raportu dotyczcego jakoci powietrza na wiecie w 2019 roku (World Air Quality Report) opublikowanego przez IQAir Group i Greenpeace wynika, e biorc pod uwag liczb mieszkacw wystawionych na dziaanie pyu PM2,5 krajem najbardziej zanieczyszczonym przez ten rodzaj czsteczek w powietrzu jest Bangladesz, ktry wyprzedza Pakistan, Mongoli, Afganistan i Indie.

Py PM2,5 dostaje si do krwi czowieka przez drogi oddechowe i prowadzi do powanych chorb - astmy, raka puc i chorb serca.

Spord najwikszych miast wiata (liczcych powyej 10 mln mieszkacw) najwiksze stenie pyu PM2,5 notuje si w New Delhi (Indie). Drugie miejsce na tej licie zajmuje Lahore (Pakistan). Na kolejnych miejscach s Dhaka (Bangladesz), Kalkuta (Indie), Linyi i Tiencin (Chiny), Dakarta (Indonezja).

Kolejne miejsce na licie zajmuje Wuhan - miasto, w ktrym w grudniu 2019 roku pojawi si koronawirus 2019-nCoV, ktre wyprzedza inne chiskie miasta - Chengdu i Pekin.

Raport jest oparty na danych o zanieczyszczeniu powietrza z niemal 5000 miast wiata.

Z raportu wynika, e ilo PM2,5 w powietrzu zmniejszya si w Chinach o 20 proc. w porwnaniu do 2018 roku - ale nadal 117 z 200 miast z powietrzem najbardziej zanieczyszczonym tym pyem znajduje si w Chinach. Tylko 2 proc. miast w Chinach nie przekracza iloci PM2,5 w powietrzu, ktr WHO uwaa za bezpieczn.

W Europie najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Polsce i we Woszech - wynika z raportu. Na licie 1000 miast z najbardziej zanieczyszczonym pyem PM2,5 powietrzem znajduje si 39 polskich i 31 woskich miast.