Poland

Wola przejmuje palmę pierwszeństwa

Komercyjne

Nowe centrum biznesowe w Warszawie dorwna zasobom Suewca Przemysowego.

- Warszawskie biura skupione s przede wszystkim w trzech dzielnicach: na Mokotowie, w rdmieciu i na Woli. Na ich terenie zlokalizowanych jest ok. 75 proc. zasobw biurowych miasta - podaje firma doradcza Walter Herz. - Najwiksze obiekty, o powierzchni przekraczajcej 30 tys. mkw. oferuj ponad jedn czwart powierzchni, jak dysponuje stoeczny rynek. Struktura poday zmienia si jednak dynamicznie, bo na terenie aglomeracji powstaje kilkanacie projektw wielkoskalowych, w wikszoci w centralnym obszarze miasta, ktre wejd na rynek w tym i przyszym roku.

Szklane wiee

Eksperci Walter Herz przypominaj, e najwicej biurowcw ronie w rejonie ronda Daszyskiego. - I niedugo to wanie ten obszar przejmie biurow palm pierwszestwa w Warszawie. Centrum miasta zapenia si szklanymi wieami, wrd ktrych znajdzie si te najwyszy budynek, nie tylko w stolicy, ale i w Unii Europejskiej. Wiea Varso Tower, powstajca w pobliu Dworca Centralnego z iglic mierzy bdzie 310 metrw - przypominaj analitycy Walter Herz. - Wysokociowiec wraz z dwoma niszymi wieowcami realizowany jest w ramach inwestycji Varso Place, ktra dostarczy cznie 144 tys. mkw. powierzchni.

Jak podaje Walter Herz, w rejonie ronda Daszyskiego, na tzw. bliskiej Woli powstaje kilka kolejnych wie. - Do koca 2021 roku na tym obszarze zostanie oddanych kilka inwestycji, w ktrych powstaj wysokociowce. Na rynek wejd takie projekty jak The Warsaw Hub, Warsaw Unit, Skyliner, Warsaw Unit, Spark, Mennica Legacy Tower, Generation Park, a w 2022 roku ma zosta ukoczona rwnie wiea biurowa SKYSAWA budowana przy rondzie ONZ - wskazuj eksperci Walter Herz. - Poza tym, w tej czci miasta realizowanych jest take kilka ciekawych inwestycji, np. biurowiec Chmielna 89, kompleks Lixa, multifunkcyjne projekty Browary Warszawskie, Fabryka Norblina.

Osiedla i hotele

Autorzy opracowania Walter Herz podkrelaj, e nowe obiekty wraz z istniejcymi ju w okolicy ronda Daszyskiego nowoczesnymi budynkami biurowymi utworz najwikszy w Warszawie hub biurowy, ktry pod wzgldem standardu oferowanej powierzchni nie bdzie mia sobie rwnych. - Wielkoci oferty nowe centrum biznesowe dorwna zasobom Suewca Przemysowego, ktry jest nadal najwiksz stref biurow w Warszawie i w Polsce - mwi analitycy. - To zagbie dzi si ju jednak nie rozwija. Poza budynkiem u zbiegu ulic Marynarskiej i Tamowej, ktry bdzie siedzib firmy DSV, na jego terenie nie s prowadzone adne inwestycje biurowe. Niemniej, monofunkcyjne jeszcze do niedawna mokotowskie zagbie biurowe, skupiajce 1,1 mln mkw. powierzchni, od pewnego czasu sukcesywnie zmienia swj charakter, by sta si na powrt atrakcyjnym dla najemcw. Suewiec konsekwentnie odchodzi od typowo biurowego charakteru. Poprzez zmian funkcji niektrych budynkw i wprowadzanie inwestycji mieszkaniowych i hotelowych, a take dodatkowych usug i atrakcji, jak park linearny, czy amfiteatr chce sta si ciekaw lokalizacj take po godzinach pracy - podkrelaj eksperci.

Pierwszy hotel - Hampton by Hilton Mokotw otworzy si na Suewcu w 2018 r. - Niedawno przy ulicy Postpu oddano Holiday Inn Express Mokotw, a przy Woronicza goci powita Focus Hotel Premium. Kolejne dwa obiekty - Moxy & Residence Inn i Holiday Inn Warsaw Mokotw s w fazie planowania. Po ich oddaniu ten obszar bdzie mia do zaoferowania ok.1,6 tys. miejsc hotelowych. Na Suewcu przewidziane s te nowe inwestycje mieszkaniowe. Zakup przez Echo Investment czterech biurowcw i gruntw na terenie kompleksu Empark wie si zapowiedziami budowy w ich miejscu osiedla mieszkaniowego - podaje Walter Herz.

W ostatnich latach na tym terenie oddano ok. 3,9 tys. mieszka. W planowanych dzi inwestycjach powsta ma podobna ich liczba. - Zmiany zachodz te w samych budynkach biurowych, ktrych waciciele chc zaoferowa podobne udogodnienia jak biurowce w centrum miasta. Modernizacji poddane zostay m.in. Tulipan House, Park Postpu, Horizon, Adgar Plaza One, Adgar Wave, Innova i Signum Work Station (dawne Trinity Park II i III), i budynki przy Cybernetyki 7 i 7a - czytamy w raporcie.

Popyt ronie

Najwiksze zainteresowanie najemcw budz biura w centralnym obszarze miasta. Jak podaje Walter Herz, chonno rynku jest najwysza w historii.

- W minionym roku w Warszawie wynajto prawie 880 tys. mkw. powierzchni biurowych. Na ok. jedn czwart z tej powierzchni zawarto umowy przednajmu - podaje Bartomiej Zagrodnik, ekspert i partner w Walter Herz. - Wyranie wida wzrost udziau tego typu kontraktacji. Coraz wicej firm zgasza te zapotrzebowanie na due powierzchnie, przekraczajce 10 tys. mkw. Ubiegy rok przynis rwnie bezprecedensowe umowy, w ktrych zakontraktowano po ponad 40 tys. mkw. biur. Duy popyt na biura powoduje, e najemcy zdecydowanie wczeniej, nawet na dwa - trzy lata przed zakoczeniem umw najmu zaczynaj analizowa moliwoci rynkowe, by mc podj najkorzystniejsz decyzj i albo renegocjowa kontrakt, albo zmieni biuro - zauwaa.

Dodaje, e maa dostpno gotowych biur sprawia, e firmy znacznie czciej decyduj si na rezerwacje powierzchni w powstajcych biurowcach. - W Warszawie w budowie jest ponad 850 tys. mkw. biur. Wikszo tej powierzchni oddana zostanie w tym i przyszym roku - wskazuje Walter Herz. W2019 roku na warszawski rynek weszo zaledwie nieco ponad 160 tys. mkw.

- W najbliszej perspektywie prawdopodobnie bdziemy obserwowa kolejne rynkowe rekordy. Tym razem zwizane nie tylko z popytem, ale take poda - przewiduje Bartomiej Zagrodnik. - W tym roku zasoby biurowe stolicy mog wzrosn o 450 tys. mkw. powierzchni, a przyszy rok powinien przynie kolejne 400 tys. mkw. nowych biur. Wielko nowej poday zalee bdzie od tego, czy budowy zakocz si w zakadanym terminie. Ponadprzecitna nowa poda nie zachwieje jednak rwnowagi na warszawskim rynku, bo cieszy si on duym powodzeniem midzynarodowego biznesu. Wysokiej klasy biura w najnowoczeniejszych obiektach szybko znajduj najemcw - podkrela ekspert.

Puste metry

Wedug danych Walter Herz wspczynnik pustostanw w centrum Warszawy nie przekracza 5 proc. Poza obszarem centralnym spad do poziomu oj. 9 proc. Wolnych powierzchni jest te mniej na Mokotowie. - Mimo e Suewiec Przemysowy nadal charakteryzuje najwyszym wspczynnikiem pustostanw na rynku warszawskim, transformacja i poprawa infrastruktury komunikacyjnej w tej czci miasta znacznie podniosa jego atrakcyjno - podkrelaj analitycy. - Obecne tam firmy czciej decyduj si na przeduanie umw najmu. Motywuj do tego rwnie oferowane w tym rejonie nisze czynsze ni w centrum miasta. Wynosz 13,0 - 14,5 euro za mkw.