Poland

Włoski rząd upadnie, by mógł powstać nowy?

Giuseppe Conte

AFP

Premier W³och Giuseppe Conte jest bliski dymisji, po której bêdzie próbowa³ sformowaæ nowy rz¹d, który bêdzie móg³ liczyæ na stabilniejsz¹ wiêkszoœæ w parlamencie - pisz¹ w³oskie dzienniki.

Na apel ten odpowiedzia³o jednak tylko kilkoro parlamentarzystów.

Premier potrzebuje wiêkszoœci, by przeforsowaæ w parlamencie ustawy niezbêdne do uporania siê z kryzysem epidemicznym i wywo³anym przez niego kryzysem gospodarczym.

Football news:

Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)
Cunde from Seville is potentially the best defender on the planet. He was inspired by Cannavaro and is very similar to Sergio Ramos
Ibrahimovic returns to the Swedish national team (FotbollDirekt)