Poland

Wizz Air uruchamia nowe wakacyjne połączenia

Tani przewoŸnik poleci na siedmiu nowych trasach. Po³¹czy m. in. Warszawê i Kraków z greckimi wyspami Santorini i Kret¹.

Wizz Air og³osi³ dodanie do siatki swoich po³¹czeñ 7 nowych niskokosztowych tras z Polski. Wêgierska linia lotnicza uruchamia nowe po³¹czenia na okres wakacji – samoloty zaczn¹ kursowaæ na nich od po³owy czerwca.

Po dwa loty tygodniowo bêd¹ odbywaæ siê z Warszawy i Krakowa na greckie wyspy - Kretê i Santorini. Dodatkowo linia bêdzie realizowaæ dwa razy w tygodniu loty z Gdañska do Splitu i z Katowic na Korfu. Poza tym loty WIZZ bêd¹ odbywaæ siê równie¿ na trasie Wroc³aw-Bourgas. Ceny na po³¹czenia maj¹ zaczynaæ siê od 179 z³.

Rynek polski jest najwiêkszym dla wêgierskiego przewoŸnika. Wizz Air ma w naszym kraju 5 z 25 baz, zatrudnia 1,3 tys. osób. Pod wzglêdem przychodów Polska z wynikiem 97,2 mln euro dla przewoŸnika jest drugim rynkiem po Rumunii (123,6 mln euro) i przed Wielk¹ Brytani¹ (70,7 mln euro) S¹ to dane za rok finansowy zakoñczony w marcu 2020.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7