Poland

Wizz Air będzie bazować w Palermo

PrzewoŸnik umieœci w swojej nowej w³oskiej bazie w stolicy Sycylii dwa airbusy A321.

Wizz Air og³osi³ dziœ otwarcie bazy w Palermo. Bêdzie to jego czwarta w³oska baza. W czerwcu umieœci w niej dwa airbusy A321 i uruchomi ze stolicy Sycylii siedem nowych po³¹czeñ, a dodatkowo cztery inne trasy krajowe z Bolonii, Brindisi, Pizy, Mediolanu i Katanii.

Historia Wizz Aira we W³oszech rozpoczê³a siê w 2004 roku, kiedy odby³ siê pierwszy lot z Bergamo do Katowic – czytamy w komunikacie przewoŸnika. Od tego czasu Wizz Air przewióz³ 41 milionów pasa¿erów.

Dwa airbusy bêd¹ realizowaæ operacje na 11 nowych trasach ³¹cz¹cych 10 miast: Bazyleê (lotnisko Lotnisko Bazylea-Miluza-Fryburg), Boloniê, Londyn-Luton, Mediolan (Malpensa), Pizê, Turyn, Treviso, Weronê, Brindisi i Cagliari. Do sprzeda¿y trafi w tym roku ponad milion miejsc.

Football news:

Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues