Poland

Wirtualne druki nie dla wszystkich

Cyfryzacja procedur budowlanych to wymg dzisiejszych czasw. Ale bez inwestycji w serwery i szerokopasmowy internet nie uda si mwi Mariola Berdysz, architekt, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana.

Ministerstwo Rozwoju zapowiada pen cyfryzacj formalnoci budowlanych. Czy jest to realne?

Do penej cyfryzacji jeszcze daleka droga, cho budownictwo od dawna jest ju na tym etapie. Wikszo projektantów uywa programów typu CAD i BIM.

Natomiast cyfryzacja procedur administracyjnych mogaby znacznie skróci i uproci postpowania. Pierwsze przymiarki do niej byy ju w grudniu 2014 r. W prawie budowlanym pojawia si wówczas delegacja do wydania rozporzdzenia o elektronicznym zgoszeniu rozbiórki. Do dzi nie wydano tych przepisów. Mamy równie sformalizowane druki, którymi posugujemy si w prawie budowlanym. Musz si one zmieni w cigu 12 miesicy. Co jest zwizane z wejciem ycie we wrzeniu br. nowelizacji prawa budowlanego.

Bdzie wic wietna okazja, by dostosowa je równie do formy cyfrowej.

Na razie w ramach pilotau moemy przetestowa tylko generator druków znajdujcy si na stronie internetowej Gównego Urzdu Nadzoru Budowlanego. Ogranicza si on do moliwoci wprowadzenia danych, a nastpnie wydrukowania w formie papierowej. Czyli tak naprawd nie róni si to od aktywnych druków, które mona pobra ju w wielu urzdach.

Te pobierane z generatora nie zawieraj pocze z innymi systemami. Nie ma np. adnej weryfikacji, czy wskazalimy prawidowe organy. Brakuje te poczenia z geoportalem, dziki czemu mona zweryfikowa podane obrby i numery dziaek. Przydaoby si równie poczenie z obowizujcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wiele przecie planów jest ju prowadzonych w systemie informatycznym i dostpnych przez geoportal.

Podobno korzystanie z generatora jest trudne take z powodów technicznych, poniewa si zawiesza.

Na taki problem si nie natknam. Ale z generatora korzystaam wtedy, kiedy pewnie niewielu urzdników to robi, a mianowicie w weekend. Natomiast zdziwio mnie, o czym ju mówiam, e mona popeni wiele bdów. A generator o nich nie informowa. A ju raczej powinien, cho to dopiero pilota.

Cyfryzacja jest czasami zawodna. Czy nie warto wic zostawi moliwo zaatwiania formalnoci take w dotychczasowy tradycyjny sposób?

Zdecydowanie tak. Moim zdaniem forma papierowa powinna pozosta na bardzo dugo. Kady powinien mie moliwo zaatwiania formalnoci, take ci, którzy nie potrafi tego robi w formie cyfrowej. Mamy przecie przepisy o osobach ze szczególnymi potrzebami. Dla niektórych niepenosprawnoci internet jest dobrym rozwizaniem, ale nie dla wszystkich.

Przy okazji warto te pomyle o sposobie archiwizowania. Skadajc wniosek przez internet, nie musz go jeszcze drukowa. Ale urzdy ju tak. Spowoduje to wzrost kosztów funkcjonowania administracji. Poza tym mamy tak sytuacj, e dwa róne ograny archiwizuj te same dokumenty. Dlatego nie tylko cyfryzacja jest wana.

Ale czy urzdy s gotowe na cyfryzacj? Doskonale wiemy, z jakimi problemami finansowymi boryka si dzi m.in. powiatowy nadzór budowlany. Czy urzdników bdzie sta na dobre komputery?

Na pewno wiele starostw bdzie miao z tym problemy. Chodzi nie tylko o komputery, ale te o serwery i dostp do szerokopasmowego internetu, który w wielu miejscach wci pozostawia wiele do yczenia.

Ze wzgldu na pandemi wprowadzono w prawie budowlanym wiele zmian, szereg uproszcze w procedurach, które maj pomóc w rozwoju szerokopasmowego internetu, w likwidacji biaych plam. Mam nadziej, e bdzie to szo równolegle, czyli cyfryzacji bd towarzyszy inwestycje w szybki internet.

Z tego te m.in. powodu musimy jeszcze na dugi okres pozostawi papierowe procedury budowlane. Ale pandemia dobitnie nam pokazaa, e czas najwyszy, by procedury administracyjne naday za wirtualn rzeczywistoci.

Football news:

Leeds United have offered Bayern 20 million euros for Nuisance. Clubs in final stages of negotiations
Pep has already spent under 480 million on city's defence, and this week broke the club record for spending on a defender
The APL referees will be asked to soften the hand play. But the League cannot deviate from the rules
Lyon values Aouar over 40 million euros. Arsenal offered 35
Tottenham are not selling Mourinho's merch - because Chelsea still own the trademark rights. But it didn't stop Manchester United
Shomurodov is close to moving from Rostov to Genoa for 8 million euros (Sport Italia)
Pobegalov about 12 cases of covid in Shinnik: I hope we can start training by October 4