Poland

Winnicki: Co robił zawodowo Bosak? Był analitykiem finansowym

- To znakomity analityk chociaby z Fundacji Republikaskiej, ktry przygotowa map wydatkw publicznych, jedyn tak rzecz w Polsce, ktry ma ogromne dowiadczenie, zarwno jeli chodzi o prowadzenie dziaalnoci spoeczno-politycznej, jak i organizacj, zarzdzanie, szef sztabu Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest znakomitym kandydatem na urzd prezydenta RP - wylicza.

Na uwag, e Bosak nie ma wyszego wyksztacenia, Winnicki odpar, e zawodowo kandydat Konfederacji na prezydenta pracowa jako analityk finansowy w Fundacji Republikaskiej. - I przygotowa map wydatkw publicznych. Prosz na to zerkn, prosz na to zerkn - apelowa.

Z kolei na uwag, e z owiadczenia majtkowego Bosaka wynika, e nie dorobi si on "ani domu, ani mieszkania" i "ma jakie skromne oszczdnoci", Winnicki odpar, e Bosak jest "skromnym czowiekiem". - Cae swoje dorose ycie powici dziaalnoci spoecznej i politycznej, robic to czsto bardzo ofiarnie i czsto nawet prowadzc skromne ycie - stwierdzi.

- Ludzie naprawd ideowi, ludzie, ktrzy potrafili swoje ycie powici pasji te, jak jest dziaalno spoeczna, powinni zosta docenieni. Ale tu nie chodzi o docenienie za 20 lat. Chodzi o to, e to naprawd jest jeden z najzdolniejszych ludzi w polskiej polityce z naszego pokolenia - podsumowa.

Na pytanie na jaki wynik Bosaka liczy w wyborach Konfederacja Winnicki odpar, e w I turze "kilkanacie procent" jest absolutnie do zdobycia. - Celujemy w patriotycznego wyborc, takiego, ktremu zaley na Polsce i ma dosy tych samych schematw, tej samej niemrawoci, tych samych prezydentw troch bez waciwoci - mwi.