Poland

Wielka Brytania zbliża się do 100 tysięcy ofiar epidemii

£¹cznie ponad 5,8 mln mieszkañców Wielkiej Brytanii otrzyma³o szczepionkê przeciw koronawirusowi. Ponad 468 tysiêcy osób zosta³o zaszczepionych dwoma dawkami.

Jednoczeœnie na Wyspach odnotowano w pi¹tek 1401 zgonów i 40 261 nowych przypadków zaka¿eñ. W sobotê statystyki by³y niewiele ni¿sze: 1348 zgonów i 33 552 przypadki.

W sumie od pocz¹tku epidemii w Wielkiej Brytanii zmar³o 97 329 chorych na Covid-19.

Siedmiodniowe statystyki wskazuj¹, ¿e liczba zaka¿eñ spada, co mo¿e sugerowaæ, ¿e wprowadzony lockdown przynosi efekty. 

Premier Boris Johnson zasugerowa³, ¿e konieczne bêdzie wprowadzenie nowych ograniczeñ na granicach, aby powstrzymaæ przedostanie siê nowych wariantów koronawirusa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7