Poland

Wielka Brytania wciąż daleko od odporności stadnej

Szczepienie na COVID-19 w Wielkiej Brytanii

AFP

Jedna na siedem osób w Wielkiej Brytanii ma obecnie przeciwcia³a chroni¹ce przed zaka¿eniem koronawirusem SARS-CoV-2 w wyniku zaszczepienia na przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 lub przechorowania COVID-19 - wynika z najnowszych badañ przeprowadzonych przez badaczy z Imperial College London.

Ponad 17 tysiêcy uczestników badania otrzyma³o przynajmniej jedn¹ dawkê szczepionki na COVID-19.

W Wielkiej Brytanii, jak wynika z danych CNN, wykonano jak dot¹d ponad 18,5 mln szczepieñ na COVID-19 - oznacza to, ¿e na ka¿dych 100 Brytyjczyków przypada 27 szczepieñ.

Program szczepieñ w Wielkiej Brytanii ruszy³ 8 grudnia.

Drugim krajem Europy z najwiêksz¹ liczb¹ szczepieñ na 100 mieszkañców jest Malta, gdzie wskaŸnik ten wynosi 15.

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism