Poland

Więcej decyzji fiskusa trafia do kosza

W sdzie i urzdzie

Adobe Stock

W 2019 r. do 23 proc. wzrosa liczba skarg podatnikw uwzgldnionych przez wojewdzkie sdy administracyjne.

Pandemia koronawirusa zatrzymaa nie tylko firmy i urzdy, ale take sdy, w tym administracyjne. Nie oznacza to jednak, e w Naczelnym Sdzie Administracyjnym i wojewdzkich sdach administracyjnych (WSA) nic si nie dzieje. Sdziowie zdalnie przygotowuj si do rozstrzygania kolejnych sporw, cz z nich peni te na bieco dyury, by zaatwia pilne sprawy. Udao si rwnie opracowa projekt sprawozdania rocznego z dziaalnoci sdw administracyjnych za 2019 r., ktry w normalnych warunkach na dniach byby przedstawiony podczas specjalnego zgromadzenia sdziw NSA.

Warto si skary

Dane statystyczne za 2019 r. znw pokazuj, e podatnicy niezadowoleni z decyzji fiskusa nie powinni rezygnowa z ich zaskarania. Obywatele to wiedz. W sumie bowiem w 2019 r. do wojewdzkich sdw administracyjnych wpyno 61 306 skarg na akty i czynnoci oraz 8921 skarg na bezczynno organw i przewleke prowadzenie postpowania.

Ogem wpyw skarg do sdw administracyjnych pierwszej instancji zwikszy si o 4264 sprawy, czyli ok. 6 proc. w porwnaniu z 2018 r.

Podobnie jak w latach poprzednich najwicej rozstrzygni zapado w sprawach podatkowych. Stanowiy one 27,20 proc. ogu zaatwionych spraw. Na 15 873 zaatwione skargi na akty i inne czynnoci organw w sprawach podatkowych sdy uwzgldniy 3657 skarg, co stanowio a 23,04 proc. Dane pokazuj, e od kilku lat liczba wygranych podatnikw przed WSA sukcesywnie ronie. Dla porwnania w 2018 r. w sprawach podatkowych WSA uwzgldniy 20,67 proc. skarg, a w 2017 r. 18,8 proc.

Czy tylko jako rozstrzygni urzdnikw jest coraz sabiej oceniana przez sdy? Okazuje si, e nie. Podobna tendencja utrzymuje si we wszystkim. W 2019 r. WSA wyeliminoway z obrotu prawnego rednio 27,32 proc. decyzji i innych czynnoci wszystkich organw administracyjnych. I tu take wida wzrost, bo w 2018 r. wspczynnik ten wynosi 25,08 proc., w 2017 r. 22,22 proc., a w 2016 r. 19,78 proc.

Dane nie pozostawiaj wtpliwoci, jak sprawne s wojewdzkie sdy administracyjne, ktre w 2019 r. w terminie do trzech miesicy zaatwiy rednio a 44 proc. skarg.

O ile wpyw skarg do WSA wzrs rok do roku, o tyle liczba skarg kasacyjnych wniesionych do NSA w 2019 r. zmniejszya si o 2522 w porwnaniu z rokiem poprzednim. Podobnie jednak jak w WSA najwicej skarg kasacyjnych dotyczyo podatkw i innych wiadcze pieninych.

Do Izby Finansowej NSA, na ktr w gwnej mierze spada ciar sporw podatkowych, w 2019 r. wpyno 5650 skarg kasacyjnych oraz 16 skarg o wznowienie postpowania. Z tego najwicej, bo a 42 proc. (2373), dotyczyo VAT. Drugie miejsce zajmuje podatek od nieruchomoci 17 proc. (966). Mniej skarg kasacyjnych dotyczyo podatkw dochodowych: odpowiednio 14 proc. PIT i tylko 8 proc. CIT.

Dane pokazuj, e niezmiennie najwicej sporw, ktrymi musi si zajmowa NSA, dotyczy indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez fiskusa. W 2019 r. to ich dotyczyo ponad 24 proc. skarg kasacyjnych (1373 sprawy). Tylko 50 interpretacji wydaway inne organy. Liczba skarg dotyczcych interpretacji stale pozostaje wic wysoka.

Bez rozprawy

Systematycznie ronie ilo spraw zaatwianych bez koniecznoci rozpraw, co pozwala na przyspieszenie ich procedowania, zwaszcza przez NSA. W sdzie kasacyjnym skarcy jednak nadal wol rozprawy. W Izbie Finansowej odbyo si a 4601, ale i tak w 1071 sprawach zdecydowano si na posiedzenie niejawne. Za to od 2017 r. znaczny wzrost liczby spraw rozpoznawanych w tym trybie odnotowuje si przed WSA. W ubiegym roku zaatwiy w ten sposb 11 100 spraw (uwzgldniy 4306).

Jan Rudowski sdzia, prezes Izby Finansowej Naczelnego Sdu Administracynego

Od kilku lat obserwujemy procentowy wzrost liczby decyzji podatkowych uchylonych przez WSA. Nie musi to wynika z obnienia kompetencji urzdnikw. Moe mie zwizek w duej mierze z iloci spraw dotyczcych podatkw lokalnych, dla ktrych waciwe s samorzdowe organy podatkowe. W wielu przypadkach samorzdom brak rodkw na inwestowanie w kadr urzdnicz. Staym problemem urzdnikw, zarwno krajowej administracji skarbowej, jak i samorzdowej, pozostaj te niejasne, czsto zmieniajce si przepisy prawa. Wywouj one wiele sporw, o ktrych wykadni ostatecznie musz przesdza sdy. Niemniej sdy administracyjne zwracaj uwag na profiskaln wykadni stosowan przez organy podatkowe w sporach dotyczcych VAT, ktre, cho s trudne, to czsto maj swe rdo w uporze urzdnikw.

Football news:

The experience of Bazhenov and Sabitov will be useful to Olympus-Dolgoprudny. Bilyaletdinov about the new club
Alaba on talks with Bayern about a new contract: we don't have a deadline. While everything is calm
Kaloshin returned to Akhmat after a loan at torpedo
Juve want Barcelona to include Alenya, Puig or Trinkau in the deal for Pjanic
Edgaras Jankauskas: MLS pays for the name, not for what you do on the field
Dzyuba leads the national team and Zenit and ensures the result. Ozdoev about a teammate
Ter Stegen wants to receive 10 million euros a year. Barcelona offers 6.3 million plus bonuses