Poland

Wiceminister zdrowia: Resort szykuje się na trzecią falę

Waldemar Kraska, covid

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Waldemar Kraska powiedzia³, ¿e resort przygotowuje siê na trzeci¹ falê koronawirusa, która mo¿e nast¹piæ w styczniu i lutym. - To okres typowo grypowy, wiêc ryzyko zachorowania mo¿e byæ wiêksze - mówi³ w Polsacie.

- My siê na tê falê niestety przygotowujemy, bo eksperci te¿ o tej trzeciej fali mówi¹, mniej wiêcej w okresie stycznia i lutego, dlatego te¿ jest budowa tych szpitali tymczasowych. Teraz na pewno nie bêd¹ uruchamiane, bo na razie a¿ tylu zaka¿eñ nie ma, ale musimy byæ przygotowani na ewentualnoœæ trzeciej fali - mówi³ Waldemar Kraska.

Wiceminister Kraska by³ te¿ pytany, czy bêd¹ ograniczenia w Sylwestra, odpowiedzia³, ¿e wszystko zale¿y od sytuacji epidemiologicznej. - Jest jeszcze miesi¹c do Sylwestra, na pewno nie bêdzie go mo¿na spêdziæ tak jak do tej pory, ale byæ mo¿e sytuacja tego dnia bêdzie radoœniejsza ni¿ to, co mamy w tej chwili - skomentowa³.

Football news:

David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style