Poland

Wciąż wyskoka liczba zgonów. Poniżej 8 tys. zakażeń

Koronawirus SARS-CoV-2

AFP

Ministerstwo Zdrowia informuje w pi¹tkowym komunikacie o 7795 nowych potwierdzonych przypadkach zaka¿enia koronawirusem. Zmar³o 386 osób, w tym 88 z powodu Covid-19.

Nowe zaka¿enia potwierdzono u mieszkañców nastêpuj¹cych województw: mazowieckiego (946), wielkopolskiego (768), zachodniopomorskiego (749), pomorskiego (740), kujawsko-pomorskiego (712), œl¹skiego (601), ³ódzkiego (495), dolnoœl¹skiego (477), warmiñsko-mazurskiego (420), lubelskiego (355), ma³opolskiego (321), podlaskiego (277), podkarpackiego (232), lubuskiego (218), opolskiego (214), œwiêtokrzyskiego (127). 143 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹.

Od pocz¹tku pandemii w Polsce potwierdzono 1 422 320 zaka¿eñ. £¹cznie zmar³y 32 844 osoby.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7