Poland

Waszczykowski: Przyjmijmy Fidesz do konserwatystów w PE

Witold Waszczykowski

fot. European Union 2020 - Source : EP/ Benoit BOURGEOIS

Uwa¿am, ¿e powinniœmy przyj¹æ Viktora Orbana do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - mówi³ w rozmowie z Onetem by³y minister spraw zagranicznych, a obecnie europose³ PiS Witold Waszczykowski.

Witold Waszczykowski uwa¿a, ¿e odejœcie Fideszu jest zasadne, bo z partii chrzeœcijañsko-demokratycznej EPL sta³a siê lewicowo-liberalna.

Dlatego, zdaniem europos³a, to frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest dla partii Orbana najlepszym miejscem.

- Jeœli Orban podziela pogl¹dy EKR, miejsce dla niego by siê znalaz³o -  mówi³ Waszczykowski w rozmowie z Onetem.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless