Poland

Warszawa: Uczestniczki protestów potrącił funkcjonariusz ABW?

Protesty przeciwko wyrokowi TK w Warszawie

AFP

Zatrzymany za potr¹cenie BMW uczestniczek protestu przeciw wyrokowi TK ws. aborcji w Warszawie 44-letni mê¿czyzna to funkcjonariusz ABW - podaje tvn24.pl powo³uj¹c siê na swoje Ÿród³a. Mê¿czyzna ma us³yszeæ zarzuty jeszcze w œrodê.

Sprawy nie komentuje te¿ ABW.

44-latek mo¿e us³yszeæ zarzuty z artyku³u 160 Kodeksu karnego mówi¹cego o nara¿eniu cz³owieka na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu.

Grozi za to do trzech lat wiêzienia.

Jedna z potr¹conych kobiet trafi³a do szpitala. Druga nie dozna³a powa¿niejszych obra¿eñ.

Football news:

ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter