Poland

W tygodniu do Polski ma trafić ponad 800 tys. szczepionek

AFP

W przysz³ym tygodniu do Polski ma trafiæ ponad 800 tysiêcy szczepionek. Czêœæ z nich to zaleg³e, odwo³ane dostawy z zesz³ego tygodnia - poinformowa³ szef Rz¹dowej Agencji Rezerw Strategicznych Micha³ Kuczmierowski.

W najbli¿szym tygodniu przewidziana jest równie¿ dostawa 200 tys. szczepionek Moderny.

Poniedzia³kowe dostawy maj¹ byæ dystrybuowane jeszcze w poniedzia³ek i we wtorek.

Szczepionki Pfizera/BioNtechu s¹ przeznaczone dla seniorów, preparatem AstraZeneki bêd¹ szczepione osoby z grupy "0".

Prezes Agencji przyzna³, ¿e najwiêkszym problemem jest obecnie nieterminowoœæ dostaw i mniejsza liczba szczepionek, bo punkty szczepieñ s¹ ptrzygotowane do obs³u¿enia znacznie wiekszej liczby osób.

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two