Poland

W styczniu nieznacznie pogorszyły się nastroje na rynku pracy

CBOS zaznacza, że sondaż przeprowadzono w czasie, kiedy rząd ponownie ograniczył funkcjonowanie galerii handlowych, hoteli oraz infrastruktury sportowej. To - zdaniem ośrodka badania opinii publicznej - mogło wpłynąć na nastroje osób związanych z tymi obszarami działalności zawodowej, jak i na ogólny klimat społeczny.

W pierwszej połowie stycznia 55 proc. pracujących zarobkowo oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, z czego 8 proc. uznało ją za bardzo dobrą. Źle sytuację w swoim zakładzie pracy oceniło 12 proc. respondentów, w tym 2 proc. stwierdziło, że jest bardzo zła. Prawie co trzeci ankietowany określił sytuację w swoim miejscu pracy jako „ani dobrą, ani złą”.

W porównaniu z poprzednim badaniem z początku grudnia wyraźnie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w zakładach pracy (z 59 proc. do 55 proc.). Nieznacznie ubyło też negatywnych ocen (z 14 do 12 proc.), przybyło natomiast odpowiedzi niejednoznacznych (sytuacja „ani dobra, ani zła”, wzrost z 26 proc. do 30 proc.). Nieznacznie więcej jest też odpowiedzi „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc. do 3 proc.).

Najgorsze nastroje panowały w styczniu wśród rolników indywidualnych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Odnotowano też znaczące pogorszenie nastrojów wśród pracowników instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych. Spadł natomiast odsetek ocen negatywnych wśród pracujących w spółkach właścicieli prywatnych i państwa i w prywatnych gospodarstwach rolnych.

W porównaniu z poprzednim sondażem wzrósł odsetek osób przekonanych, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (z 55 proc. do 62 proc.). Mniej badanych obawia się też pogorszenia sytuacji (12 proc. wobec 16 proc. miesiąc wcześniej). Tym samym - podkreśla CBOS - jest to poziom ostatnio notowany we wrześniu 2020 r.

17 proc. respondentów wyraziło nadzieję na poprawę sytuacji w ich miejscu pracy, tyle samo co w grudniowym badaniu. Niemal co dziesiąty respondent nie potrafił ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądała sytuacja w jego miejscu pracy.

CBOS zauważa, że im gorsze oceny stanu aktualnego, tym częściej przewidywane jest pogorszenie sytuacji w ciągu najbliższego roku. "Najwięcej pesymistów i najmniej optymistów jest wśród pracujących w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych. Ponadto relatywnie mało optymistów jest wśród pracowników usług (11 proc.), natomiast ponadprzeciętnie dużo pesymistów odnotowaliśmy wśród prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (18 proc.)" – wskazali autorzy badania.

W porównaniu z grudniowym sondażem spadł odsetek osób liczących się z możliwością utraty obecnej pracy (z 27 proc. do 22 proc.), nie towarzyszył temu jednak wzrost odsetka respondentów pewnych jej utrzymania - w tym sondażu, podobnie jak w poprzednim 70 proc. pracujących zarobkowo zadeklarowało większe lub mniejsze poczucie pewności zatrudnienia. Zwiększył się natomiast udział niepotrafiących ocenić swojej sytuacji (z 3 do 8 proc.).

Sondaż wskazuje też na pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy, nadal są one jednak nieco lepsze niż w listopadzie 2020 roku. 61 proc. badanych ocenia, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę (od grudnia spadek o 3 pkt proc.), z czego zdecydowana większość twierdzi przy tym, że trudno o pracę odpowiednią.

29 proc. uważa, że w okolicy ich miejsca zamieszkania możliwości znalezienia pracy są znacząco ograniczone lub wręcz ich nie ma (wzrost o 3 punkty). Co dziesiąty ankietowany nie potrafił ocenić sytuacji na lokalnym rynku pracy (bez zmian).

Sytuację na lokalnym rynku pracy gorzej oceniają mieszkańcy wsi. Im większe miasto, tym lepsze oceny, choć w porównaniu z pierwszą dekadą grudnia wśród mieszkańców największych miast znacząco zmniejszyła się grupa przekonanych, iż w okolicy miejsca zamieszkania bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę.

Na trudną sytuację na lokalnych rynkach pracy częściej niż inni wskazują bezrobotni, rolnicy i pomagający im członkowie rodzin, pracownicy usług oraz kobiety.

Badanie zrealizowano od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób w ramach procedury mixed-mode (ze względu na stan epidemii respondenci mogli wybierać spośród trzech metod badania: wywiadu bezpośredniego z udziałem ankietera, wywiadu telefonicznego albo samodzielnego wypełnienia ankiety internetowej).

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17