Poland

W decyzji trzeba wskazać dzień wygaśnięcia uprawnienia

123RF

Data powinna zosta ustalona przez organy administracji publicznej w toku prowadzonego postpowania, przy udziale strony, i nie moe by domniemywana.

Spka prowadzia dziaalno w zakresie przetwarzania odpadw niebezpiecznych oraz odpadw innych ni niebezpieczne. Dziaalno prowadzona bya w oparciu o pozwolenie sektorowe pozwolenie na wytwarzanie odpadw z uwzgldnieniem wymaga przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadw i zezwolenia na przetwarzanie odpadw (wydane na postawie art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska).

W toku kontroli prowadzonej przez organy administracji publicznej (ochrony rodowiska), w drodze ogldzin, ustalono, e w zwizku z rozbudow instalacji zwikszya ona moc przerobow. Organy prowadzce kontrol uznay, e zwikszenie mocy przerobowej instalacji spowodowao, i winna ona by kwalifikowana jako instalacja wymagajca uzyskania pozwolenia zintegrowanego (w zwizku z treci zacznika do rozporzdzenia ministra rodowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajw instalacji mogcych powodowa znaczne zanieczyszczenie poszczegln...