Poland

Uwaga na błędy, które od razu skierują twoje CV do kosza

Poszukiwanie pracy

Adobe Stock

Podczas rekrutacji nie warto zmyla i dodawa sobie umiejtnoci. Kamstwo zawsze ma krtkie nogi.

Zdjcie topless doczone do CV, kandydat stawiajcy si na rozmow kwalifikacyjn na rauszu", matka aplikujca o prac w imieniu crki czy podrywanie rekrutera to sytuacje, ktre zdarzyy si naprawd. Te przykady brzmi anegdotycznie i miesznie, ale lista czsto popenianych bdw w procesie rekrutacji jest cakiem duga jak wynika z sondy przeprowadzonej przez serwis OLX Praca wrd kilkudziesiciu rekruterw. Jej wyniki Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.

Uwaga na zaczniki

Okazuje si, e pomimo licznych poradnikw spora cz kandydatw do pracy nadal nie zna zasad przygotowania poprawnego CV czy zachowania podczas rozmowy o prac. Czego wic trzeba unika jak ognia, by nie sta si jak opisuje OLX kandydatem nie do wzicia"?

Zacznijmy od oczywistoci; CV to dokument, ktry powinien przedstawia kandydatw w jak najlepszym wietle. Tymczasem a 50 proc. spord HR-owcw i rekruterw zwrcio uwag na powane bdy zauwaalne czciej ni w co pitej aplikacji pisz eksperci OLX.

Bd, ktry prawie od razu dyskwalifikuje kandydata i powoduje, e rekruter najchtniej wyrzuciby CV do kosza, to niechlujno w jego pisaniu, w tym bdy jzykowe czy ortograficzne.

Prawie tak samo duym przewinieniem jest doczenie niepowanego czy zbyt osobistego zdjcia. Zrozumiae jest, e kandydaci chc si wyrni z tumu, ale fotka z play to ju przesada. Ostatnio dostajemy te zdjcia osb w maseczkach. Pomimo pandemii nie jest dobrze widziane zauwaa Oliwia Poska, modszy specjalista ds. rekrutacji i sprzeday w Randstad Polska. Zdarza si te, e zamiast zacznika z CV rekruter dostaje w mailu prywatne dokumenty, a prawdziwym utrapieniem s ze dane kontaktowe, co utrudnia kontakt nawet z najlepszym kandydatem.

Test prawdomwnoci

A dla 50 proc. rekruterw badanych przez OLX niedopuszczalne jest podawanie informacji, ktre po szybkiej weryfikacji okazuj si nieprawdziwe. CV powinno bazowa na rzeczywistych umiejtnociach. Kamstwo w tym wypadku ma wyjtkowo krtkie nogi. Niekompetencja czsto wychodzi na jaw podczas rozwizywania zadania rekrutacyjnego ostrzegaj eksperci OLX Praca.

Najczciej takie podkolorowanie rzeczywistoci dotyczy poziomu znajomoci jzykw obcych co czsto pozwala ujawni krtka konwersacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci dodaj sobie te inne talenty.

Spotkalimy si z przypadkami, gdy kandydat podkrela swoje zaawansowane umiejtnoci korzystania z arkusza kalkulacyjnego, co byo wymagane w ofercie pracy, a pniej okazao si, e nie potrafi uywa podstawowych funkcji, ustawi formatowania warunkowego, czy stworzy tabeli przestawnej opisuje Poska.

Pomylone firmy

Jak zwracaj uwag specjalici OLX, nawet niewinne pytanie i hobby moe by testem na prawdomwno. W sekcj zainteresowania" wpisujemy to, co rzeczywicie lubimy robi w wolnym czasie. Czsto daje to pretekst do rozluniajcej pogawdki, ale te sprawdzenia wiarygodnoci. Dlatego jeeli kto nie czyta adnej z ksiek naszej najnowszej noblistki, nie powinien wpisywa w CV zainteresowania literatur wspczesn radz eksperci OLX.

Jak wynika z sondau, problemem bywa te profesjonalne przygotowanie do rozmw kwalifikacyjnych nieco ponad 53 proc. ankietowanych rekruterw wskazao, e osoby aplikujce o prac maj ma wiedz o firmie, w ktrej chc pracowa, cho co naley doceni zwykle znaj nazw stanowiska, ktrego dotyczy rozmowa. Jednak 28 proc. uczestnikw badania twierdzi, e biorcy udzia w rekrutacji nie tylko nic nie wiedz o firmie, ale i nie pamitaj nazwy posady, o ktr si ubiegaj. Ponad poowa narzeka, e kandydaci aplikuj na rne stanowiska i czsto myl si im spotkania.

Trudne pytania

Sabe przygotowanie wida te po odpowiedziach na podchwytliwe pytania. Jednym z typowych jest pytanie o wady czy dotychczasowe poraki gdzie warto dobrze przemyle odpowiedzi. W takich przypadkach najlepiej rzetelnie opisa, co poszo nie tak w danym projekcie, ale te wyliczy, jakie wnioski i nauki z tego wycignlimy.

Karolina Drewniak, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower, radzi dobrze si przygotowa do pytania dotyczcego oczekiwa finansowych. Temat wynagrodzenia nie jest atwy, ale nie da si go unikn. Najczstszym bdem popenianym przez kandydatw jest uchylanie si od odpowiedzi lub kategoryczne jej odmawianie, a take traktowanie pytania artobliwie, przeliczanie czy porwnywanie do zarobkw w poprzednim miejscu pracy wylicza Drewniak. Jej zdaniem warto podej do pytania o zarobki profesjonalnie, czyli poda kwot, ktra nas interesuje, lub wideki pacowe na podstawie zakresu obowizkw, renomy firmy oraz kosztw utrzymania.

Bez osobistych historii

Kandydatowi nie pomagaj rwnie negatywne wypowiedzi dotyczce byego pracodawcy. Jak podkrelaj rekruterzy, zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest kluczowe dla oceny kandydatw. I nie zawsze zdaj oni pomylnie ten egzamin. Niektrym zdarza si przeklina, przyj na rozmow kwalifikacyjn pod wpywem alkoholu, zadawa zbyt natarczywe pytania, ucieka ze spotkania, czy nawet... podrywa rekrutera.

Do tego dochodz zbyt dugie odpowiedzi na pytania, opowiadanie osobistych historii lub brak konkretw i omijanie sedna sprawy zauwaa Karolina Drewniak.

Jak przypominaj eksperci OLX, rozmowy kwalifikacyjne to dowiadczenie jak kade inne; jeli nie wyjdzie, nie warto si zaamywa. Warto natomiast wyciga z tego konstruktywne wnioski i unika wczeniej popenionych bdw.

Spektakularne wpadki kandydatw

Najbardziej zaskakujce sytuacje, ktre przytrafiy si rekruterom podczas rozmw to ostatnie, otwarte pytanie w badaniu przeprowadzonym przez Olx. Wrd wielu barwnych opowieci znalazy si m.in. badania krwi od weterynarza zamiast CV, pacz, odbieranie prywatnych telefonw, pocaowanie rekrutera w policzek na poegnanie, a nawet... przyjcie na rozmow kwalifikacyjn w zastpstwie ma, twierdzc, e chop dobrze pracuje, cho jest nieogarnity". By te przykad dziewczyny, ktra na spotkania przysza z mam, i to ta druga odpowiadaa na pytania, podczas gdy crka ua gum i patrzya w telefon". Wrd wielu zaskakujcych przypadkw znalaza si take kandydatka, ktra oprcz CV doczya do oficjalnej korespondencji zdjcie topless. Paday rwnie pytania o wynagrodzenie osb prowadzcych rekrutacj.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points